avioliitto

Avio­eh­to - il­mai­nen mal­li

Tatu Mäenpää

Avioehtomalli

Tuleva avioliitto herättää usein myös keskustelun avioehdosta (toki avioehto voidaan laatia myös jo solmitun avioliiton aikana, jos aviopari näin yhteisymmärryksessä sopii). Avioehdon (tai avioehtosopimuksen) avulla voidaan rajoittaa puolison oikeutta toisen omaisuuteen avioliiton päättyessä. Toisin sanoen, avioehdon avulla voidaan poiketa aviopuolisoiden omaisuuden puolittamisperiaatteesta. Ilman avioehtoa, avioerotilanteessa varakkaampi osapuoli joutuu maksamaan tasinkoa toiselle osapuolelle siten, että pariskunnan aviovarallisuus jakautuu purkautumistilanteessa tasan. Avioehdolla voidaankin vaikuttaa juuri siihen, mikä omaisuus lasketaan aviovarallisuuden alle missäkin tilanteessa. Avioehdossa voidaan joko tarkasti määrittää mitä omaisuuksia se koskee (esimerkiksi suvun mökki tai yritysvarallisuus voidaan rajata aviovarallisuuden ulkopuolelle liiton purkautuessa) tai vaihtoehtoisesti sopia sen koskevan kaikkea henkilön omaisuutta.

Tehty avioehto on sitova. Joissakin tilanteissa avioehdosta voidaan tuomioistuimen päätöksen seurauksena poiketa, jos se johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Avioehtosopimuksen muuttaminen liiton purkautuessa on kuitenkin poikkeuksellista.

Avioehtomalli, perinteinen lakitoimisto vai netissä lakiteknologian avulla?

Jotta avioehtosopimus on pätevä, tulee sen täyttää tiettyjä muotovaatimuksia. Muodollisesti pätevä avioehto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se on henkilöiden tarpeisiin sopiva tai että se ottaisi henkilöiden tilanteisiin liittyviä yksityiskohtia huomioon. Tämän takia avioehtoa ei suositella tehtävän puhtaasti valmiiden avioehtomallien pohjalta tai asiakirjamalleihin perustuen. Tiesitkö esimerkiksi, että avioehdon avulla on myös mahdollista parantaa puolison asemaa tilanteessa, jossa toinen osapuoli menehtyy? Tai että sen avulla voidaan suojata esimerkiksi suojata aviopuolison saaman perinnön toisen osapuolen velkoja vastaan?

Perinteisesti avioehtoa tehtäessä on täytynyt varata aika lakitoimistoon, jossa avioehto on tehty yhdessä lakimiehen kanssa paikan päällä. Sen lisäksi, että tämä on valitettavan vaivalloinen vaihtoehto, näkyy se myös näin tehtävän avioehdon hinnassa. Perinteiset lakitoimistot veloittavat avioehdon tekemisestä tuntiveloitteisesti, eikä tarkkaa hintaa usein edes etukäteen kerrota vaan hinnat ilmoitetaan "hinta alkaen" muotoisesti. Tekemämme hintavertailun mukaan, avioehdon tekeminen lakitoimistossa maksaa keskimäärin 270 euroa, ja tämäkin pohjautuu ainoastaan heidän ilmoittamiin "alkaen" hintoihin eikä ota huomioon tuntiveloituksesta aiheutuvia lisäkustannuksia (lakitoimistojen ilmoittama tuntiveloitus tutkimuksessamme oli 100e/h ja 300e/h välillä).

Juridisesti pätevän ja avioparin tilanteeseen yksilöllisesti räätälöidyn avioehdon voi nykyään tehdä myös helposti netissä Aatoksen modernin lakiteknologian avulla. Näin saadaan varmasti laadukas avioehto edullisesti kiinteään hintaan ilman piilokustannuksia. Kiinteä hinta sisältää sisältää Aatoksen lakiosaston tuen pariskuntaa mahdollisesti askarruttaviin kysymyksiin. Netissä tehtävää avioehtoa voi kokeilla veloituksetta ja takaamme palveluillemme täyden tyytyväisyystakuun. Avioehto Aatoksessa maksaa 89 euroa (sis. juristiemme tuki).Ilmainen avioehtomalli

Avioehdosta voi tehdä joko täysin poissulkevan, osittaisen (myös ehdollinen avioehto) tai yksipuolisen ja se täytyy rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraattiin). Avioehdon rekisteröintiä ei ole pakko tehdä itse, vaan siihen liittyvän vaivan voi ulkoistaa esimerkiksi Aatoksen lakitiimille.

Avioehto tehdään aina kirjallisesti ja tehty avioehtosopimus täytyy olla päivätty ja molempien puolisoiden allekirjoittama sekä kahden esteettömän todistajan todistama. Todistamisessa esteetön todistaja ei voi olla esimerkiksi kummankaan osapuolen lähisukulainen tai alle 15-vuotias. Aatoksessa tehty avioehto täyttää aina avioehdolle asetetut muodolliset vaatimukset ja todistaminen on ohjeistettu selkeästi. Tarjoamme myös mahdollisuuden hankkia todistajat avioehdolle suoraan Aatokselta.

Oikeanlainen ja avioparia parhaiten palveleva avioehtosopimus riippuu aina avioparin tilanteista ja toiveista. Yhdelle pariskunnalle sopiva avioehto ei välttämättä ole sopiva toiselle. Suosittelemmekin vahvasti, että avioehdon laatimiseen käytettäisiin aina asiantuntijapalvelua. Yleiset mallit ovat usein hyvin suppeita ja niillä on vaikea saavuttaa hyvin laaditun avioehdon tuomia etuja. Tästä syystä suosittelen rohkeasti kokeilemaan avioehdon tekemistä Aatoksessa! Aatos on Suomen modernein ja helpoin tapa tehdä juuri teidän tilanteeseenne mukautettu avioehto edullisesti kiinteään hintaan, laadusta tinkimättä.


tai lue lisää täältä.

Avioehto on hyvä vakuutus

Vaikka mahdollinen avioero voi tuntua vaikealta aiheelta ottaa puheeksi avioliittoa solmiessa, voidaan se nähdä eräänlaisena edullisena ja järkevänä vakuutuksena. Varallisuuden jakautumiseen liittyvistä asioita mahdollisen erotilanteen sattuessa on huomattavasti helpompi sopia etukäteen. Muussa tapauksessa eriävät mielipiteet johtavat ylimääräiseen riitelyyn, joka ei varmasti ole kenenkään etujen mukaista.