avioliitto

Avio­eh­to ne­tis­sä

Tatu Mäenpää

Avioehto netissä

Avioehtosopimuksella aviopuolisot voivat määrätä miten avioliiton päättyessä joko kuolemaan tai eroon omaisuus jaetaan. Avioehto pitää rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon (DVV) eli entiseen maistraattiin. Ennen rekisteröintiä avioehto ei ole pätevä.

Ilman avioehtoa kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avioliiton purkautuessa avio-oikeus tarkoittaa oikeuttaa saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Avioehdolla voidaan sopia, että kummallakaan tai toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta. Määräyksiä on mahdollistaa antaa myös tarkemmin esimerkiksi niin, että avioehto on voimassa vain kuolemassa tai erossa sekä määrätä avio-oikeudesta tarkemmin eri omaisuuksien osalta.

Avioehdon tekeminen on parasta hoitaa netissä. Aatos.app -nettipalvelun kautta voit tehdä yksilöllisen ja juuri teille sopivan avioehdon helposti.

Palvelu selvittää tilanteenne ja toiveenne avioehdon suhteen. Se ottaa huomioon esimerkiksi erilaiset omaisuudet mitä omistatte sekä miten haluatte omaisuuden jakautuvan erossa tai kuoleman jälkeen.

Palvelu vastaa asiantuntevaa lakimiestä mutta ette joudu maksamaan kallista juristin tuntiveloitusta. Avioehtoa voi muokata vapaasti 30 päivän ajan sen ostamisen jälkeen. Aatoksen asiantunteva lakitiimi vastaa kaikkiin kysymyksiin ilman erillistä veloitusta.

Avioehdon tekeminen

Suurin osa avioehdon tekevistä tekevät avio-oikeuden kokonaan poissulkevan sopimuksen, jossa kumpikaan ei ole oikeutettu mihinkään toisen omaisuuteen. Avioehtoa tehdessä suositellaan tutustumaan myös muihin vaihtoehtoihin. Monet eivät myöskään tiedä, että avioehdolla voidaan yhdessä testamentin kanssa varmistaa mahdollisimman hyvä turva eloonjäävälle puolisolle.

Avioliittoon ja avioehtoon liittyy merkittäviä taloudellisia ja oikeudellisia asioita. Tämän vuoksi ei ole suositeltavaa tehdä avioehtoa mallin tai lomakkeen avulla vaan käyttää palvelua, joka suosittelee pariskunnan tilanteeseen sopivaa avioehtoa.

Avioehdon tekeminen Aatoksen palvelussa kestää noin 15 minuuttia. Lakimiehen luona tai pankissa asioidessa aikaa kuluu yleensä noin kaksi tuntia. Keskimääräinen tuntilaskutus on noin 200 euroa ja päälle tulevat vielä asiakirjan laatimisesta aiheutuneet kustannukset.

Aatoksen palvelu opastaa ja kertoo avioliittolain merkityksen, osapuolten omaisuuden jakautumisen erilaisissa tilanteissa sekä erilaisia ​​vaihtoehtoja avioehdoksi. Avioehtosopimukselle on monia erilaisia ​​vaihtoehtoja ja siksi on tärkeää miettiä ja selvittää palvelun avulla mikä olisi paras vaihtoehto juuri teidän tilanteeseen.

Lähes aina avioehtoa ollaan mietitty ja molemmat haluaisivat sellaisen tehdä. Syy avioehdon tekemättä jättämiselle on tutkimusten perusteella se, että sen tekeminen koetaan vaivallolliseksi ja kalliiksi huolimatta sen laatimisen tuomista hyödyistä. Aatos.app -palvelussa avioehdon voi tehdä mistä vain milloin ja aina kiinteään hintaan.

Avioehto voidaan tehdä ennen avioliiton solmimista, mutta se voidaan rekisteröidä vasta avioliiton tultua voimaan. Avioehtosopimuksessa on oltava myös kahden esteettömän todistaja allekirjoitukset, ja se on toimitettava Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten.

Haluan tehdä avioehdon

Avioehdon voi tehdä joko avioliiton aikana tai ennen vihkimistä. Jos haluatte tehdä avioehdon niin toimikaa seuraavasti:

  1. Aloittakaa avioehdon tekeminen Aatos.app -palvelussa.
  2. Palvelu selvittää toiveenne avioehdon suhteen.
  3. Saatte ehdotuksen juuri teille sopivaksi avioehdoksi.
  4. Maksun jälkeen avioehto allekirjoitetaan todistajien läsnäollessa.
  5. Allekirjoitettu avioehto rekisteröidään DVV:hen.
  6. Avioehto on voimassa rekisteröimisen jälkeen.