Aatos

Katso koko sivu

Avio­eh­to

Kirjoittanut: Tatu Mäenpää

Mikä on avioehto?

Avioehto on aviopuolisoiden tekemä sopimus. Avioehdossa määrätään siitä miten aviopuolisoiden omaisuus jaetaan, kun avioliitto päättyy.

Avioliitto voi päättyä:

  • avioeroon; tai
  • kuolemaan

Avioehdon laatiminen edellyttää molempien aviopuolisoiden suostumusta. Myös avioehdon muuttaminen edellyttää molempien yksimielisyytä.

Avioehdon voi tehdä ennen avioliiton solmimista tai missä tahansa vaiheessa avioliiton aikana. Avioehto alkaa vaikuttamaan kuitenkin vasta avioliittoon vihkimisen jälkeen.

Mitkä ovat avioehdon muotovaatimukset?

Avioehdolla on tiettyjä laista johtuvia muotovaatimuksia. Ilman muotovaatimusten täyttymistä avioehto ei ole pätevä. Avioehdon rekisteröivä viranomainen ei valvo avioehdon muotovaatimusten täyttymistä.

Avioehdon muotovaatimukset ovat:

  1. kirjallinen
  2. päivätty
  3. molempien puolisoiden allekirjoittama
  4. esteettömien todistajien oikeaksi todistama

Lakipalvelussa laadittu avioehto täyttää aina varmasti kaikki muotovaatimukset. Palvelu neuvoo ketkä voivat toimia esteettöminä todistajina ja miten allekirjoitus tehdään. Pohjia tai malleja käyttämällä muotovaatimukset saattavat jäädä täyttymättä.

Mitkä ovat avioehdon laatimisen vaiheet?

  1. Avioehto kannattaa laatia nettipalvelussa, jossa voit rauhassa tutustua erilaisiin vaihtoehtoin.
  2. Allekirjoita avioehto todistajien läsnäollessa.
  3. Lähetä avioehto rekisteröiväksi Digi- ja väestötietovirastoon.
  4. Avioehto astuu voimaan, kun Digi- ja väestötietovirasto on rekiströinyt sen.

Avioehdosta poikkeaminen

Avioehtosopimuksen määräyksistä voidaan luopua, jos sen noudattaminen johtaisi kohtuuttomaan tulokseen. Tällaisessa tilanteessa avioehto voidaan jättää huomioimatta osittain tai kokonaan. Avioehdon muuttaminen on kuitenkin poikkeuksellinen keino. Lähtökohtaisesti avioliittosopimus on molempia osapuolia sitova ja avioliittovarallisuus tulee periaatteessa jakaa sen mukaisesti.