avioliitto

Avio­ero ja lap­set - nämä vii­si asi­aa pi­tää ot­taa huo­mioon

Tatu Mäenpää

Avioero ja lapset

1. Miten lasten huoltajuus määräytyy eron yhteydessä?

Lapsen huoltajuus on molemmilla vanhemmilla, jos muuta ei ole sovittu. Vanhemmat voivat kuitenkin myös valita, että he solmivat huoltosopimuksen. Huoltosopimus voi vähentää riitelyä vanhempien välillä.

Vanhemmat voivat esimerkiksi sopia, että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle. Lapsella on joka tapauksessa oikeus tavata molempia vanhempia. Kummallakin vanhemmalla on myös oikeus tavata oma lapsensa.

2. Miten ero vaikuttaa lapseen?

Erotilanne on stressaava lapselle. Voi kestää kauan ennen kuin lapsi sopeutuu uuteen elämäntilanteeseen. Sopeutumisaika on jokaisen lapsen kohdalla yksilöllinen.

Lapsi saattaa myös pelätä, että eron takia hän menettää toisen tai molemmat vanhempansa tai tulee muuten hylätyksi.

Lapsi saattaa syyttää itseään erosta, erityisesti jos lapsi on nuori. Tästä syystä on tärkeää, että vanhemmat erouutisen kertomisen yhteydessä kertovat, että ero ei johdu lapsesta.

Erotarinan kertominen on tärkeää, koska lapsi haluaa usein tietää miksi vanhempien välinen suhde on loppunut. Vanhempien ei kuitenkaan tarvitse kertoa kaikkia yksityiskohtia yksityiskohtia.

Lapsi tuntee usein epävarmuutta ja pelkoa eron yhteydessä. Lapsi haluaa kuulla, että vanhemmat rakastavat häntä erosta huolimatta.

3. Miten lapset selviävät erosta?

Erorauhan rakentaminen on tärkeää. Tämä tarkoittaa, että vanhemmat kunnioittavat toisiaan eikä vanhempien välinen riitely tapahdu lapsen edessä. Riitely lapsen edessä voi pahentaa jo valmiiksi kuormittuneen lapsen tilannetta.

Lapsen arjen tulisi jatkua kuten ennen. Näin lapsi tottuu nopeammin erotilanteeseen. Kavereiden tapaaminen ja harrastusten jatkaminen vähentää lapsen yksinäisyyden tunnetta.

Lapsen ja vanhempien on mahdollista käydä perheneuvolassa. Perheneuvolassa vanhemmat ja lapset voivat yhdessä ammattihenkilökunnan kanssa käsitellä erotilanteen herättämiä reaktiot ja tunteita.