avioliitto

Avio­ero

Tatu Mäenpää

Avioero prosessi

Miten avioero prosessi etenee?

Avioero on yksi elämän käännekohta ja se voi olla tunnetasolla raskas. Siksi on hyvä tietää miten prosessi etenee. Prosessi on selkeä, mutta kestoltaan vähintään 6 kk.

Avioerohakemus on lomake, joka toimitetaan tuomioistuimelle. Hakemus toimitetaan sen paikkakunnan käräjäoikeudelle jossa jommalla kummalla puolisolla on kotipaikka. Tuomioistuin käsittelee hakemuksen ja tuomitsee avioeroon. Eli avioero on siis oikeusasia ja prosessi etenee tuomioistuimessa.

Riitoihin, esimerkiksi kiistoihin lasten huoltajuudesta, voidaan käyttää perheasioiden sovittelua. Perheessä esiintyvät riidat selvitetään ensi sijassa asianosaisten välisillä neuvotteluilla ja ratkaistaan sopimuksella. Myös kiista osituksesta voidaan ratkaista sovittelulla. Sovittelusta ja sen prosessista säätää laki riita-asioiden sovittelusta.

Avioeroprosessissa olellista on mahdollisten lasten aseman turvaaminen. Viranomaiset ovat pyrkineet helpottamaan perheiden, joissa on alaikäisiä lapsia, avioerotilanteita tarjoamalla apua ja tuki toimintaa. Tällaista apua tarjoaa erilaiset järjestöt. Vanhempien erotessa ovat he velvollisia sopimaan muun muassa alaikäisen lapsen huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Sosiaalitoimisto voi vahvistaa sopimuksen.

Elämän arvaamattomuuden vuoksi on hyvä sopia etukäteen miten mahdollisessa erotilanteessa varat jaetaan. Tällöin voidaan välttyä turhilta kiistoilta ja kuluilta. Avioero johtaa aina joko ositussopimukseen tai erottelusopimuskseen, riippuen siitä onko puolisoilla avioehtoa. Jos puolisoilla on avioehto, tulee sen olla rekisteröitynä ennen avioeron vireilletuloa. Avioehdon rekisteröinnistä voi lukea lisää Digi- ja väestötietoviraston sivuilta.

Avioehdosta ja sen laatimisesta voi lukea lisää täältä.

Kuka maksaa avioeron?

Avioeron kustannukset ovat ensimmäisessä vaiheessa 200€ ja toisessa vaiheessa 100€. Kulut peritään hakijalta. Jos molemmat puolisot yhdessä hakevat eroa voidaan kulut periä molemmilta puolisoilta.

Eron kustannukset koostuvat useista eri osista ja voivat tilanteesta riippuen nousta yllättävän korkeiksi loppupeleissä. Siksi niihin on hyvä kiinnittää huomiota jo etukäteen, ettei kuluerä tule yllätyksenä. Esimerkiksi sukunimen muutos maksaa 55€ tai 110€.

Riitaisa ero voi tulla maksamaan enemmän. Tällöin saatetaan tarvita esimerkki pesänjakajaa ja asianajajaa, jotka veloittavat työstään.

Yle:n kirjoittamassa artikkelissa oli tutkittu miten avioero vaikuttaa talouteen.

Voiko avioeron saada heti?

Avioeroa voi hakea ilman harkinta-aikaa jos puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä vähintään kaksi vuotta.

Avioeron saa ilman harkinta-aikaa myös jos puolisot sukua suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa, eli esimerkiksi lapsi ja vanhempi, tai sisaruksia tai aikaisempi avioliitto/rekisteröity parisuhde on voimassa. Tällaisissa poikkeustilanteissa on siis este avioliitolle ja näin ollen avioero voidaan tuomita ilman harkinta-aikaa.

Voiko puoliso kieltäytyä avioerosta?

Toinen puoliso ei voi kieltäytyä avioerosta. Avioero tulee vireille myös vain toisen puolison hakemuksella ja puolisot tuomitaan avioeroon joko molempien tai vain yhden puolison hakemuksen perusteella.

Avioeron hakeminen etenee eri tavalla riippuen siitä hakeeko toinen puoliso yksin vai molemmat puolisot yhdessä avioeroa.

Hyvä muistaa erotessa

Kansainvälinen avioero

Yhden EU-maan tuomioistuimen antamat avioero tuomiot tunnustetaan kaikissa EU-maissa. Muissa kun EU-maissa annetuista avioeroista tulee esittää virallinen todistus Digi- ja väestötietovirastolle. Todistus tulee olla käännetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Avioliiton purkamisesta ulkomailla tulee antaa tieto

Kansainvälisen avioliiton purkamisessa saatetaan soveltaa vieraan valtion lakia. Tämä riippuu puolisoiden kotipaikasta avioliiton solmimisen jäälkeen.

Kansainvälisessä avioliitossa olevat voivat hakea avioeroa Suomessa jos toisella puolisoista on kotipaikka Suomessa. Kansainvälisen avioliiton purkautuminen voi vaikuttaa esimerkiksi oleskelulupaan.