avioliitto

Avio­ero­ha­ke­mus

Tatu Mäenpää

Avioerohakemus käytännössä

Avioerohakemus on käräjäoikeudelle lähetettävä lomake, jonka perusteella avioero tulee vireille.

Hakemuksen käsittelyn yhteydessä tuomioistuin selvittää myös lasten huoltoa, yhteiselämän lopettamista (tuomioistuin määrää toiselle puolisolle oikeuden asua aviopuolisoiden yhteisessä kodissa), pesänjakajaa ja elatusapua koskevat asiat.

Avioerohakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot, jotta avioeroasian voi ottaa käsittelyyn:

 • Hakijan eli toisen puolison: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, kotipaikka, osoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Toisen puolison, joka ei ole hakija: sukunimi ja etunimet
 • Tieto siitä haetaanko avioeroa yksin vai yhdessä
 • Voidaanko eroon tuomita ilman harkinta-aikaa
 • Lapsen huoltoa koskevat vaatimukset
 • Yhteiselämän lopettaminen
 • Pesänjakajan määrääminen ositusta tai erottelua varten
 • Puolison elatusapu
 • Allekirjoitukset

Tummennetut kohdat ovat pakollisia. Muut kohdat ovat erohakemuksen liitännäisvaatimuksia.

Kuva avioerohakemuksesta

Lisätietoja avioerohakemuksesta saa käräjäoikeuden asiakaspalvelusta.

Miten avioeron hakeminen etenee?

Avierohakemuksen täyttäminen ja avioeron hakeminen vaihtelee sen mukaan haetaanko eroa yksin vai yhdessä.

Yksin:

 1. Lataa avioerohakemus tai lähetä se suoraan netin kautta Aatoksen palvelun avulla.
 2. Täytä avioerohakemus tai vastaa kysymyksiin Aatoksen palvelussa.
 3. Allekirjoita hakemus käsin tai sähköisesti.
 4. Lähetä hakemus sähköpostitse (ota kuva hakemuksesta) tai postitse paikkakuntasi käräjäoikeuteen. Aatoksen palvelu lähettää hakemuksen puolestasi.
 5. Avioero tulee vireille, kun avioerohakemus on saapunut käräjäoikeuteen.
 6. Aloita avio-osituksen tekeminen mahdollisimman pian. Ositus kuuluu Aatoksen avioeropalveluun. Vasta ositus katkaisee kaikki toisen omaisuuteen liittyvät vaatimukset puolisoiden välillä.
 7. Avioeroon liittyy pakollinen puolen vuoden mittainen harkinta-aika alkaa vasta, kun käräjäoikeus on antanut hakemuksen tiedoksi toiselle puolisolle. Tiedonannossa menee noin 2-4 viikkoa.

Yhdessä: Jos eroa haetaan yhdessä ei hakuprosessi muuten kuin, että molempien tulee allekirjoittaa hakemuslomake. Lomakkeita ei siis tarvitse lähettää kuin vain yksi kappale eli eroa voi yhdessä hakea samalla lomakkeella. Pakollinen puolen vuoden harkinta-aika lähtee yhdessä hakiessa juoksemaan heti, koska toinen osapuoli luonnollisesti tietää, että avioeroa on haettu.

Kuinka paljon avioeron käsittely maksaa?

Avioero on kaksivaiheinen, jos puolisot eivät ole asuneet erillään vähintään kahta vuotta keskeytyksettä.

Avioeron käsittely käräjäoikeudessa maksaa avioeron käsittelemisen ensimmäisessä vaiheessa 200 euroa. Toisessa vaiheessa peritään vielä 100 euron maksu. Käräjäoikeus lähettää laskun hakijalle.

Avioerohakemuksen lähettäminen

Erolomake pitää lähettää sähköpostilla tai tavallisella postilla jommankumman aviopuolison kotipaikan käräjäoikeuteen. Esimerkiksi jos puolisot asuvat Ylivieskassa, niin oikea käräjäoikeus on Oulun käräjäoikeus. Oikean käräräjäoikeuden voi tarkistaa täältä.

Erohakemuksen allekirjoittaminen

Avioerohakemukseen tarvitaan toisen tai molempien osapuolten allekirjoitukset ja nimenselvennykset riippuen siitä haetaanko eroa yksin vai yhdessä. Allekirjoitusten yhteyteen merkitään päiväys.

Avioerohakemuksen voi allekirjoittaa myös sähköisesti. Allekirjoittamiseen voi käyttää ilmaista AatosSign -sähköistä allekirjoitusta.

Avioerohakemus sähköisesti

Avioerohakemuksen voi allekirjoittaa sähköisesti ja lähettää Aatoksen palvelun kautta suoraan oikeaan käräjäoikeuteen.

Toimi näin:

 1. Aloita avioeroprosessi Aatoksessa.
 2. Vastaa kysymyksiin ja allekirjoita avioehtohakemus sähköisesti.
 3. Aatos toimittaa hakemuksen oikeaan käräjäoikeuteen.
 4. Voit heti aloittaa varsinaista avioeron valmistelua eli molempien omaisuuksien kirjaamista palveluun.
 5. Kun omaisuudet ja muut tiedot on kirjattu, saat palvelusta osituskirjan.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten avioero astuu voimaan?

Avioero astuu voimaan vasta siitä päivästä lähtien, kun tuomioistuin (käräjäoikeus) tuomitsee puolisot avioeroon. Käräjäoikeus käsittelee avioeroasioita. Käräjäoikeuden päätökseen voi hakea muutosta hovioikeudelta.

Voiko avioehdon tehdä ennen avioeroa?

Mahdollisen avioeron takia on tärkeä olla avioehto, jolla turvata omaisuutensa. Avioehto tulee olla tehtynä ennen avioeron hakua. Avioehdon hyödyistä voit lukea lisää täältä. Avioehdon voi tehdä helposti netissä Aatoksessa.

Voiko avioerohakemus olla vapaamuotoinen?

Avioerohakumus voi olla vapaamuotoinen mutta hakemuksen tekstistä tulee ilmetä perustietoja aviopuolisoista, muun muassa henkilötiedot. Hakemuksen tulee olla kirjallinen. Avioeron käsittelykielet tuomioistuimessa ovat suomi ja ruotsi.

Olemme eroamassa rekisteröidystä parisuhteesta, miten toimimme?

Parisuhteen rekisteröinnillä on samat oikeusvaikutukset, kuin avioliitolla. Rekisteröidyn parisuhteen purkaminen tapahtuu samalla tavalla kuin avioliitonkin.