avioliitto

Ve­lat osi­tuk­ses­sa

Tatu Mäenpää

Mitä velkoja otetaan huomioon avioero-osituksessa?

Avioliittolain mukaan osituksessa otetaan huomioon velat, jotka:

  1. ovat syntyneet ennen ositusperusteen syntymistä
  2. ovat olemassa ositusperusteen syntyessä

Ositushetki riippuu siitä, onko ositusperuste avioero vai kuolema. Avieron kohdalla ositushetki on avioeron vireille tuleminen ja kuoleman kohdalla puolison kuolinhetki.

Jotkin perusteet voivat aiheuttaa sen, että ajallisesti huomioonotettavaa velkaa ei kuitenkaan oteta huomioon osituksessa.

Pääsääntö on, että velat vähennetään avio-oikeuden alaisesta omaisuuden bruttoarvosta. Velka siis katetaan avio-oikeuden alaisella omaisuudella. Velan vähentäminen tehdään kunkin puolison osalta erikseen.

Ylivelkainen puoliso

Jos puoliso osoittautuu velkojen vähentämisen jälkeen ylivelkaiseksi, merkitään hänen omaisuuden säästöksi osituslaskelmassa nollaksi.

Poikkeukset velkojen huomioonottamisessa

Osituslaskelmaa voidaan muuttaa, jos velka on hankittu avioliittolain kannalta sopimattomalla tavalla. Tämä johtaa siihen, että velka voidaan ottaa huomioon seuraavasti:

  1. Velkaa ei vähennetä avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta vaan avio-oikeudesta vapaasta omaisuudesta. Vähennys tehdään avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta vain, jos avio-oikeudesta vapaa omaisuus ei liitä.
  2. Vastikkeen maksu avioliittolain 93 § tai 95 § mukaisesti

Moitittavasta käyttäytymisestä johtuva velka

Avioliittolain 99.3 § mukaan jos velka on johtunut siitä, että puoliso on huolimattomasti hoitanut taloudellisia asioitaan tai muuten menetellyt hänen oloihinsa soveltumattomalla tavalla, on tätä velkaa vähennettävä 1 momentissa mainitusta arvosta ainoastaan sikäli, kuin sitä ei voida saada maksetuksi sellaisesta omaisuudesta, johon ei ole avio-oikeutta.