faq

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set

Tatu Mäenpää

Haluan maksaa perunkirjoituksen kuolinpesän tililtä laskulla. Miten se onnistuu?

Maksu kuolinpesän tililtä onnistuu tilisiirrolla. Olkaa meihin yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@aatos.app ja ilmoittakaa että haluatte suorittaa maksun tilisiirtona.

Maksutiedot ovat seuraavat:
Saaja: Aatos Legal Technology Oy
IBAN: FI40 1544 3000 1801 95
BIC: NDEAFIHH
Viesti: [Vainajan nimi] kuolinpesä

Tarvitseeko kaikki omaisuus eritellä testamenttia tehdessä?

Ei tarvitse. Testamentti voidaan helposti tehdä niin, että mitään omaisuutta ei ole eritelty tarkasti. Testamenttiin merkitään tällöin perintöosuudet, joille voi määritellä testamenttiehtoja siinä missä tietyille tavaroille ja esineillekin. Aatoksen testamenttipalvelussa voi myös helposti määritellä, miten haluaa tiettyjen omaisuuksien jakautuvan ja lisätä muu määrittelemätön omaisuus testamenttiin perintöosuuksina. Omaisuuden voi siis esimerkiksi jakaa tasan perillisten kesken ilman, että määrittelee tarkasti, mistä jaettava omaisuus koostuu.

Ostamassani asiakirjassa ei ole allekirjoituksia jokaisella sivulla. Onko asiakirja pätevä?

Kyllä on. Juridisesti asiakirjaksi käsitetään asiakirjakokonaisuus. Tämä ilmenee asiakirjan sivunumeroista ja uniikista tunnisteesta jokaisella sivulla. Allekirjoitukset ja todistukset tarvitaan siis vain kerran asiakirjaan. Käytäntö on sama kuin missä tahansa monisivuisessa asiakirjassa.

Vainaja omisti kiinteistöstä vain osan. Miten se merkitään perukirjaan?

Merkitkää kiinteistö kohtaan “Asunto-osakkeet ja kiinteistöt”. Valitkaa oikea kategoria kiinteistötyypin perusteella. Perukirjaan ei merkitä koko kiinteistöä, jos vainaja omisti siitä vain osan. Silloin merkitään vain vainajan omistusosuus. Jos koko kiinteistön arvo on 100 000 euroa ja vainaja omisti siitä 1/4 niin merkitkää arvoksi 25 000 euroa. Lisätietoihin voi halutessaan merkitä “Vainajan omistusosuus 1/4”.

Vainajan omistamassa asunnossa on yhtiölainaa, miten tämä merkitään perunkirjoituksessa?

Yhtiölaina vaikuttaa asunnon käypään arvoon, eli lainaosuus vähennetään asunnon arvosta. Yhtiölainaa ei voi vähentää perunkirjoituksessa velkana, koska yhtiön ottama laina ei ole osakkaan omaa lainaa. Yhtiölainaa ei siis merkitä erikseen palveluun, vaan riittää, että yhtiölaina otetaan huomioon, kun asunnon arvo arvioidaan.

Onko testamentissa mainittu henkilö kuolinpesän osakas?

Testamentinsaajan osakkuus riippuu siitä, mitä testamentinsaajalle on testamentattu. Jos testamentissa on määrätty, että henkilö saa jonkun tietyn määräosuuden jäämistöstä tai sen, mitä muiden testamenttimääräysten täyttämisen jälkeen jää jäljelle, on testamentinsaaja tällöin kuolinpesän osakas. Jos testamentissa on puolestaan määrätty, että henkilö saa jonkun tietyn omaisuuden, osan jostain tietystä omaisuudesta kuten asunnosta tai esimerkiksi rahaa, ei henkilö tällöin ole kuolinpesän osakas. Kun lisäätte testamentin edunsaajaa perunkirjoituspalvelussa, voitte valita, onko henkilölle testamentattu osuus perinnöstä vai tiettyjä esineitä / rahaa. Palvelu määrittää tämän perusteella, lisätäänkö henkilö kuolinpesän osakkaaksi vai ei.