läheisen kuolema

Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nen

Tatu Mäenpää

Kuolemasta ilmoittaminen

Kuolemasta ilmoittaminen tapahtuu eri tavoin, riippuen siitä onko henkilö kuollut kotona, sairaalassa tai ulkomailla. Vainajan omaisten ei yleensä tarvitse ilmoittaa kuolemasta erikseen vaan usein sairaala tai hoitolaitos tekee ilmoituksen.

Tässä artikkelissa neuvotaan kuinka kuolemasta ilmoitetaan eri tilanteissa. Kun kuolemasta ilmoittaminen tehdään ohjeiden mukaisesti, kulkee tieto myös väestötietojärjestelmään, Kelaan ja työeläkeyhtiöön. Huomioithan, että tiedonsiirrossa voi kestää hetki. Kuolemasta ei tarvitse ilmoittaa hautaustoimistolle, vaan hautaustoimistoon ollaan yhteydessä vasta hautajaisten järjestämiseen liittyen. Lue lisää hautajaisten järjestämisestä.

Jokaisesta vainajasta laaditaan myös kuolintodistus. Kuolintodistuksen laatii yleensä vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri, tai joissain tapauksissa oikeuslääkäri. Sama lääkäri laatii usein myös hautausluvan, joka tulee tarvitaan ennen kuin vainaja voidaan haudata.

Henkilö menehtyy sairaalassa

Jos henkilö kuolee sairaalassa tai hoitolaitoksessa, laitos tekee kuolemasta ilmoituksen. Vainajan omaisten ei siis tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

Henkilö menehtyy kotona

Jos henkilö kuolee kotonaan, soita ja ilmoita asiasta hätänumeroon. Lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen ja hautausluvan, ja välittää tiedon eteenpäin.

Henkilö menehtyy ulkomailla

Jos kuolema tapahtuu ulkomailla, ilmoita siitä Digi- ja väestötietovirastoon. Ilmoituksen Digi- ja väestötietovirastoon voi tehdä täällä. Sieltä tieto kulkee Kelaan ja työeläkeyhtiöön.

Kenelle muille läheisten pitää ilmoittaa kuolemasta?

Läheisten tulee ilmoittaa kuolemasta työnantajalle, postiin, pankkiin sekä taloyhtiön isännöitsijälle ja vuokranantajalle. Jos kuolleella on voimassa oleva henkivakuutus, ilmoittakaa kuolemasta myös vakuutusyhtiöön. Muut käytännön asiat, jotka omaisten täytyy hoitaa löytyvät oheisesta muistilistasta täällä.

Mistä muusta kannattaa huolehtia heti?

Läheisen kuoleman jälkeen omaisten tulee järjestää hautajaiset ja perunkirjoitus. Perunkirjoitusta varten tarvitset virkatodistukset. Virkatodistukset kannattaa tilata mahdollisimman pian, sillä niiden saapumisessa viranomaisilta voi kestää jopa 8 viikkoa.

Mitä omaisten tulee muistaa läheisen kuoleman jälkeen?

Läheisen kuoleman jälkeen omaisten tulee hoitaa useita käytännön asioita. Voitte tutustua kaikkiin läheisen kuolemaan liittyviin hoidettaviin asioihin omaisten muistilistasta.