läheisen kuolema

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen

Tatu Mäenpää

Perintöveron maksaminen

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta tulee maksaa perintöveroa. Verohallinto määrää perintöverot perinnönsaajille perukirjan perusteella. Lue lisää miten lähetät perunkirjoituksen verottajalle. On hyvä muistaa, että perintöverot tulee maksaa, vaikka perintöä ei olisi vielä jaettu. Tästä syystä perintö pyritään usein jakamaan nopeasti perunkirjoituksen jälkeen, jotta perintöveron voi maksaa suoraan saadusta perinnöstä.

Saat perintöverotuspäätöksen noin 6–12 kuukauden kuluttua siitä, kun perukirja on toimitettu Verohallintoon. Perintöveron voi maksaa suoraan OmaVerossa. Siellä näet myös eräpäivät ja maksutiedot. Ensimmäinen eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua Verohallinnon päätöksestä ja toinen kaksi kuukautta ensimmäisen maksuerän jälkeen. Mikäli et pysty maksamaan perintöveroa ajallaan, kannattaa hakea maksujärjestelyä OmaVerossa.

Mikäli oma osuutesi perinnöstä on alle 20 000 euroa, veroa ei tarvitse maksaa. Jos perintöveron suuruus on yli 500 euroa, maksetaan se kahdessa osassa.

Miten perintövero määrätään?

Perintövero määrätään perilliskohtaisesti, ei suoraan koko perinnöstä. Perintöveroluokkia on kaksi.

Ensimmäiseen perintöveroluokkaan kuuluu:

  • Vainajan aviopuoliso, vanhempi, isovanhempi, isoisovanhempi, lapsi, lapsenlapsi tai lapsenlapsenlapsi.
  • Vainajan kihlakumppani, mikäli hänelle annetaan perintökaaren mukainen avustus
  • Vainajan aviopuolison lapsi, lapsenlapsi tai lapsenlapsenlapsi.
  • Vainajan avopuoliso joka on elänyt yhteistaloudessa tai jolla on yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Toiseen veroluokkaan kuuluu:

  • Muut sukulaiset ja vieraat

VEROLUOKKA I

Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
20 000 - 40 000€ 100€ 7%
40 000 - 60 000€ 1 500€ 10%
60 000 - 200 000€ 3 500€ 13%
200 000 - 1 000 000€ 21 700€ 16%
1 000 000€ - 149 000€ 19%

VEROLUOKKA II

Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
20 000 - 40 000€ 100€ 19%
40 000 - 60 000€ 3 900€ 25%
60 000 - 200 000€ 8 900€ 29%
200 000 - 1 000 000€ 49 500€ 31%
1000 000€ - 297 500€ 33%

Miten perintövero lasketaan?

Esimerkki perintöveron laskemisesta

Jos vainajan lapsi Anna saa 30 000 euron perinnön, maksaa hän 800 euroa perintöveroa. Anna kuuluu ensimmäiseen perintöveroluokkaan ja koska hänen perintönsä on alle 40 000 euroa veroprosentti on 7. Annan perintövero lasketaan siis näin:

100 + (30 000-20 000) x 0,07 = 800

Jos vainajan paras ystävä Jarno saa perintöä 30 000 euroa, maksaa hän 2 000 euroa perintöveroa. Jarno kuuluu toiseen perintöveroluokkaan ja koska hänen perintönsä on alle 40 000 euroa veroprosentti on 19. Jarnon perintövero lasketaan näin:

100 + (30 000 - 20 000) x 0,19 = 2 000

Muutoksenhaku perintöverotuksessa

Voit hakea perintöverotukseen muutosta, kun verotus on toimitettu. Sinun tulee kuitenkin aina maksaa verot määräaikana, vaikka olisit hakenut niihin muutosta.

Muutoksen haet OmaVerossa ja muutoksenhakuajan näet verotuspäätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Perintöverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä , jos perinnönjättäjä on kuollut vuonna 2018 tai sen jälkeen. Perintöverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 5 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä, jos perinnönjättäjä on kuollut vuonna 2016.

Esimerkki miten hakuaika määrätään:

Johanna on saanut perintöä 1.3.2021. Jos Johanna haluaa tehdä oikaisuvaatimuksen, on sen oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2024.

Mitä omaisten tulee muistaa läheisen kuoleman jälkeen?

Läheisen kuoleman jälkeen omaisten tulee hoitaa useita käytännön asioita. Voitte tutustua kaikkiin läheisen kuolemaan liittyviin hoidettaviin asioihin omaisten muistilistasta.