lahja

Kuin­ka vält­tää lah­ja­ve­ro?

Tatu Mäenpää

Mikä on lahja?

Kun joku saa toiselta vastikkeetta omaisuutta on kyse lahjasta. Lahjoista säännellään muun muassa lahjanlupauslaissa ja perintö- ja lahjaverolaissa. Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun vanhempi rahoittaa lapsensa koulutuksen, ei lahjaveroa tule maksettavaksi.

Lahjalla tarkoitetaan ilman vastiketta toiselle siirrettyä omaisuutta. Toinen antaa lahjan mutta ei saa toiselta vastineeksi mitään. Lahjoituksen saajan pitää maksaa saamastaan lahjastaan lahjaveroa. Kuitenkin lahjaveron maksamiselta voi välttyä, jos ottaa lahjaveron rajat huomioon.

Paljonko on lahjaveroprosentti?

Lahjaveroa laskettaessa alle 5000 euron verovapaata lahjaa ei vähennetä sen käyvästä arvosta. Samalta henkilöltä saadut lahjat kolmen vuoden ajalta lasketaan yhteen. Verotus riippuu veroluokasta eli käytännössä lahjan arvosta ja sukulaissuhteesta. Vero.fi:stä löytyy laskuri, jonka avulla voi laskea lahjaveron summan.

Hallintaoikeus pienentää lahjaveroa. Tähän löytyy erillinen laskentataulukko esimerkiksi Veronmaksajain keskusliiton sivuilta.

Lahjan arvo euroissa Veron määrä alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
5 000–25 000 100 8 %
25 000–55 000 1 700 10 %
55 000–200 000 4 700 12 %
200 000–1 000 000 22 100 15 %
1 000 000– 142 100 17 %

Milloin lahjaveroa on maksettava?

Perintö- ja lahjaverolain mukaan on lahjaveroa suoritettava:

 1. jos lahjanantaja tai lahjansaaja asui lahjoitushetkellä Suomessa, sekä
 2. Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta sekä sellaisen yhteisön osakkeista tai osuuksista, jonka varoista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta.

Veroa ei makseta lahjasta joka ei ole arvoltaan 5000 euroa suurempi. Lahjaveroa ei makseta siitä, mitä joku on käyttänyt toisen koulutukseen, kasvatukseen tai elatukseksi.

Lahjaveroa on siis maksettava kun lahjan arvo on 5000 euroa tai enemmän. Veroa on myös maksettava jos samalta lahjan antajalta kolmen vuoden aikan saa useamman lahjan joiden arvo on yhteensä 5000 euroa tai enemmän.

Paljonko voi antaa rahaa ilman veroa?

Rahaa voi antaa 4999 € kolmen vuoden välein. Joka kolmas vuosi voi siis antaa alle 5000 euron arvoisen lahjan niin ettei sitä veroteta. Näin ollen tätä suuremmat lahjat pitää ilmoittaa verottajalle.

Lahjaksi saa antaa tai oikeastaan ottaa vastaan ilman veroja 4999 euroa kolmessa vuodessa. Ota huomioon, että raja koskee vain tietyn lahjansaajan ja lahjan antajan välillä annettuja lahjoja. Esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat kumpikin antaa 4999 euron arvosta lahjoja kolmen vuoden ajanjaksolla.

Myös lahjanluonteinen kauppa voidaan katsoa lahjaksi. Kun omaisuudesta maksetaan enintään 3/4 omaisuuden arvosta, niin kauppahinnan ja omaisuuden oikean arvon erotus on lahjaa. Tästä lahjasta maksetaan lahjaveroa.

Milloin lahjaveroilmoitus tulee tehdä?

Lahjaveroilmoitus pitää tehdä kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Ilmoitusta varten tulee selvittää lahjan arvo, esimerkiksi määrittämällä käypää arvoa. Ilmoitusta varten sinun tulee myös tietää lahjanantajan henkilötunnus ja lahjoituspäivä. Ilmoituksen voi tehdä OmaVeron kautta.

Lahjaveron maksun eräpäivä on kolmen kuukauden kuluttua verotuspäätöksestä. Valmis verotuspäätös näkyy OmaVerossa mutta päätös tulee myös postilla kotiin.

Voiko lahjanantaja maksaa lahjaveron?

Lahjansaajan tulee ilmoittaa lahjasta kun on vastaanottanut sen. Verohallinnon ohjeen mukaan lahjan saaja maksaa veron. Kuitenkin jos lahjanantaja maksaa lahjaveron huomioidaan tämä rahalahjana ja lasketaan yhteen aiempien lahjojen kanssa kolmen vuoden ajalta ja näin ollen on verotettavaa.

Mistä summasta lahjaveroa maksetaan?

Lahjaveroa maksetaan lahjoista, joiden arvo on 5000 euroa tai enemmän. Vero määräytyy perintö- ja lahjaverolaissa olevan taulukon mukaan. Taulukko löytyy myös verohallinnon lahjaverolaskurin yhteydestä. On hyvä ottaa huomioon, että annettu lahja voidaan lukea ennakkoperinnöksi kun lahja annetaan rintaperilliselle.

Annettaessa lahja alaikäiselle voi lahjakirjassa määrätä, että saajalle tuleva omaisuus tulee muun henkilön kuin varsinaisen edunvalvojan hoidettavaksi.

Ymmärrä lahjavero esimerkin avulla

Matti antaa tyttärelleen Liisalle jokaisena syntymäpäivänä 2000 euroa lahjaksi.

 1. vuonna Liisa on saanut 2000 euron arvosta lahjoja
 2. vuonna Liisa on saanut 4000 euron arvosta lahjoja
 3. vuonna Liisa on saanut 6000 euron arvosta lahjoja

Kolmantena vuonna Liisan tulee maksaa 5000 euron ylittävältä osalta lahjaveroa. Liisa maksaa lahjaveroa 180 euroa.

Miten lahjaveron voi välttää?

Muutetaan edellistä esimerkkiä niin, että Liisan ei tarvitse maksaa ollenkaan lahjaveroa.

Matti antaakin tyttärelleen Liisalle jokaisena syntymäpäivänä 1666 euroa lahjaksi.

 1. vuonna Liisa on saanut 1666 euron arvosta lahjoja
 2. vuonna Liisa on saanut 3332 euron arvosta lahjoja
 3. vuonna Liisa on saanut 4998 euron arvosta lahjoja

Kolmantena vuonna Liisa on saanut 4998 euron arvosta lahjoja, joka jää alle 5000 euron veron alarajan.

Lahjaveron maksuohjeet

Saatuasi lahjan, josta täytyy maksaa lahjaveroa, pitää lahjasta tehdä lahjaveroilmoitus. Jos saat lahjaksi muuta kuin rahaa, niin lahjan käypä arvoo pitää selvittää. Voit laskea lahjaveron määrän lahjaverolaskurilla.

Tee näin:

 1. Tee lahjaveroilmoitus 3 kuukauden sisällä lahjoituspäivästä. Tarvitset lahjanantajan henkilötunnuksen, lahjan käyvän arvon, tiedon lahjoituspäivästä ja sukulaisuussuhteesta lahjanantajaan
 2. Verotuspäätös tulee postitse kotiin ja OmaVeroon noin kuudessa kuukaudessa.
 3. Verotuspäätöksen liitteenä on ohjeet veron maksua varten. Veron voi maksaa OmaVeron kautta.