lahja

Lah­ja­kir­ja - il­mai­nen mal­li

Tatu Mäenpää

Voiko lahjakirjan tehdä itse?

Lahjakirjan voi tehdä itse ja helpoin tapa tehdä lahjakirja on jokin netin lakipalveluista.

Lahjakirjaa ei kannata tehdä käsin tai allekirjoittaa käsin.

Esimerkiksi Aatoksen verkkopalvelussa lahjakirjan voi tehdä ja allekirjoittaa juridisesti pätevällä vahvalla ja turvallisella sähköisellä allekirjoituksella.

Lahjansaajan pitää tehdä lahjaveroilmoitus, jos lahjan arvo on 5000 euroa tai enemmän.

Lahja ja ennakkoperintö

Lain mukaan perillisille annettu lahja katsotaan ennakkoperinnöksi. Tätä kutsutaan ennakkoperintöolettamaksi.

Lahjakirjalla olettamasta voidaan poiketa.

👉 Esimerkki:

Lahjakirjassa oli ilmoitettu, että lahjaa ei tule ottaa huomioon sen saajan ennakkoperintönä. Lahjanantajalla oli kaksi lasta ja hänen kuolemansa jälkeen tehtiin perinnönjako. Toinen lapsista oli saanut lahjakirjalla arvokkaan taide-esineen. Taide-esinettä ei oteta perinnönjaossa huomioon vaan molemmat saavat yhtä paljon perintöä.

Ilman ehtoa lahjakirjassa olisi taide-esineen saanut henkilö saanut suhteessa vähemmän perintöä.

Lahjansaajan aviopuolison oikeus lahjaan

Lahjakirjaan voidaan ottaa määräys, jonka perusteella lahjan saajan aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta lahjaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että lahjoitettu esine pysyy varmasti sen saajalla avioerossa. Lahjan saajan kuollessa voidaan lisäksi varmistua, että omaisuus pysyy lahjansaajan suvussa.

👉 Esimerkki:

Matti Mainio on saanut isältään lahjaksi kesämökin. Lahjakirjassa ei ollut määräystä Matin aviopuolisoiden avio-oikeudesta kesämökkiin. Matin puoliso hakee avioeroa ja Matti joutuu varakkaampana suorittamaan tasinkona osan mökistä tai myymään mökin saadakseen rahat tasingon maksuun.

💡 Jos lahjakirjassa olisi ollut määräys avio-oikeuden poistamisesta, niin Matti olisi saanut pitää saamansa mökin.

Lahjakirjan allekirjoitus

Lahjakirja pitää allekirjoittaa. Turvallisin tapa tehdä on sähköinen allekirjoitus joka erittäin vaikea väärentää. Tavallisen allekirjoituksen väärentäminen on helppoa.

Ilmainen lahjakirjamalli

Alla on malli yksinkertaiseksi valtakirjaksi. Valtakirjaan otetaan usein myös ehto omistusoikeuden ja hallintaoikeuden siirtymisestä, puolisoiden avio-oikeudesta ja ennakkoperinnöstä.

Lahjakirja

Lahjanantaja

Matti Meikäläinen (000000-1234)

Lahjansaaja

Erkki Esimerkki (000000-1234)

Lahjoituksen kohde

Teuvo Terävän maalaama arvotaulu "Aatoksia".

Lahjan arvo

Lahjan arvo on 6 000,00 €.

Paikka ja aika

01.01.2022

Allekirjoitus


Matti Meikäläinen

Lahjakirja QA

Voiko kiinteistöä lahjoittaa osissa?

Kiinteistön voi lahjoittaa osissa. Yleensä osissa lahjoittaminen tehdään lahjaverojen minimoimiseksi. Lahjansaaja voi vastaanottaa samalta lahjanantajalta verovapaasti 4999 euroa kolmen vuoden aikana.

Jos puolisot omistavat kiinteistön yhdessä, niin kumpikin voi lahjoittaa kiinteistöstä alle 4999 euron arvoisen osuuden verovapaasti.

Pitääkö lahjakirja todistaa?

Lahjakirjaan ei tarvita todistajia. Asiakirjoja, joihin tarvitaan todistajat, ovat muun muassa avioehto, testamentti ja edunvalvontavaltuutus.

Todistajat kuitenkin tarvitaan, jos lahjakirjassa suljetaan pois lahjansaajien puolisoiden avio-oikeus lahjaan.

Onko lahjakirja pakollinen?

Lahjakirja ei ole täysin pakollinen omaisuutta lahjoittaessa. On erittäin suositeltavaa tehdä lahjoitus kirjallisesti, jotta omaisuuden siirtyminen voidaan todistaa.

Ilman kirjallista lahjakirjaa ei puolisoiden avio-oikeutta lahjaan sulkea pois. Sama koskee ennakkoperintöolettamaa.

Kiinteistön lahjoitus pitää tehdä kirjallisesti, jotta omistusoikeuden siirtyminen voidaan kirjata. Kirjaaminen tehdään Maanmittauslaitoksella.

Voiko lahjan perua?

Lahjanlupauksen voi perua, jos sitä ei ole tehty lahjakirjassa tai muuten kirjallisesti. Lahjakirjaa ei voi siis perua.

Mitä lahjaksi voi antaa?

Mitä tahansa omaisuutta voi antaa lahjaksi kuten:

  • Rahasto-osuuksia (esimerkiksi OP:n tai Nordean rahasto)
  • Kiinteistöjä (kesämökki)
  • Rahaa