perinnönjako

Pe­rin­nön­ja­ko ja ve­ro­tus

Tatu Mäenpää

Perinnönjaon vaikutus verotukseen

Kun perinnönjako on tehty, kuolinpesä lakkaa olemasta. Kuolinpesä katsotaan siis verotuksessa lakanneeksi silloin, kun perinnönjakokirja allekirjoitetaan.

Perinnönjako voidaan tehdä myös osittain. Esimerkiksi jäämistöön kuuluneet rahavarat voidaan jakaa perillisten kesken, mutta kiinteä omaisuus jätetään jakamatta.

Minne perinnönjakokirja pitää lähettää?

Perinnönjaossa omaisuutta saaneen perillisen tai testamentinsaajan täytyy ilmoittaa saamansa omaisuus ja niiden tuottamat tulot verottajalle veroilmoituksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että perinnönjakokirja pitää lähettää Verohallinnolle.