perunkirjoitus

Alai­käi­nen kuo­lin­pe­sän osak­kaa­na

Tatu Mäenpää

Voiko alaikäinen olla kuolinpesän osakas?

Alaikäinen kuolinpesän osakas ei voi itsenäisesti tehdä kuolinpesää koskevia päätöksiä. Alaikäistä osakasta edustavat lainmukaiset edunvalvojat eli alaikäisen vanhemmat. Alaikäiselle voi olla yksi tai kaksi lainmukaista edunvalvojaa.

Jos edunvalvojana toimiva vanhempi on myös pesän osakas, syntyy eturistiriita. Näihin tilanteisiin tulee alaikäiselle osakkaalle hakea ulkopuolinen edunvalvoja. Edunvalvoja on hankittava, vaikka pesän osakkaiden kesken asiat sujuisivat sopuisasti eikä ristiriitatilannetta pidettäisi ongelmallisena. Alaikäisen holhooja voi hakea edunvalvojan sijaista maistraatista.