perunkirjoitus

Alai­käi­nen pe­ril­li­nen

Tatu Mäenpää

Alaikäinen kuolinpesän osakas

Edunvalvojan sijainen

Edunvalvojan sijaiselle ei ole annettu tarkkoja vaatimuksia. Edunvalvojan sijaisen pitää olla:

  1. Yli 18-vuotias ja täysivaltainen
  2. Tehtävään sopiva
  3. Hänen tulee antaa tehtävän hoitamiseen suostumus

Tehtävään sopivuutta arvioitaessa otetaan huomioon tehtävän laatu sekä edunvalvojaksi esitetyn henkilön taito ja kokemus hoitaa vastaavia asioita.

Käytännössä edunvalvojalla tulisi olla kokemusta taloudellisten asioiden hoitamisesta, koska edunvalvojan tehtävä kuolinpesässä on alaikäisen perillisen taloudellisten asioiden hoitaminen.

Edunvalvojan sijaiseksi voidaan määrätä sukulainen, jos hän ei ole esteellinen

Hyvän edunvalvojan sijaisen omainaisuudet ovat taito ja kokemus sekä riippumattomuus,.

Miten edunvalvojan sijaista haetaan

Sijaista haetaan eri tavalla riippuen siitä kuka edunvalvojan sijaista hakee.

Hakija on lapsen huoltaja: Alaikäiselle haetaan edunvalvojan sijaista holhousviranomaiselta eli Digi- ja väestötietovirastosta. Hakemus tehdään kirjallisesti ja mukaan liitetään tehtävään ehdotettavan suostumus asiaan.

Lataa hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi

Lataa suostumus edunvalvojan sijaiseksi

Hakija on muu kuin lapsen huoltaja: Alaikäiselle haetaan edunvalvojan sijaista käräjäoikeudesta.

Edunvalvojan sijainen edustaa alaikäistä ainoastaan nimenomaisesti määrätyssä tehtävässä. Sijaisen määrääminen ei siis lakkauta varsinaisen edunvalvojan tehtävää. Varsinainen edunvalvoja eli yleensä lapsen huoltaja on vastuussa edunvalvojan sijaisen määrämisenkin jälkeen kaikista muista edunvalvojalle kuuluvista tehtävistä.

Alaikäisen saama testamentti

Jos alaikäinen testamentinsaaja ja hänen toinen tai molemmat edunvalvonjansa ovat saman kuolinpesän osakkaita, alaikäiselle pitää hakea edunvalvojan sijaisen määräämistä Digi- ja väestötietovirastolta testamentin tiedoksiantoa varten.