perunkirjoitus

En­nak­ko­pe­rin­tö­vas­ti­ke

Tatu Mäenpää

Avioliittolain 94a §:n ennakkope­rintövastike

Jäämistöositusta tehdessä kummankin puolison avioliiton aikana tehdyt ennakkoperinnöt tulee ottaa huomioon. Muussa tapauksessa on mahdollista, että aviovarallisuusjärjestelmän tavoite aviovarallisuuden tasaamisesta tasingon maksun kautta ei lesken osalta toteutuisi.

Avioliittolain 94a § koskee kummankin puolison avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta annetua ennakkoperintöä, jonka on saanut kuolleen puolison perillinen. 94a § soveltaminen johtaa siihen, että perilliset ja leski saavat suhteessa saman verran omaisuutta, kuin mitä heille olisi tullut ilman ennakkoperinnön antamista.

94a § suojaa nimenomaan leskeä, koska säännöstä sovellettaessa ennakkoperintö vähennetään aina vainajan eli perillisten avio-osasta.

Ennakkoperintövastikkeen vaikutus perillisten perintöosiin

Matti kuolee ja häneltä jää neljä lasta Teemu, Tiina, Taina ja Tuomas. Matti oli kuollessaan naimisissa Liisan kanssa. Matti oli antanut avio-omaisuudestaan Teemulle 240 000 euron arvoisen asunto-osakkeen ennakkoperintönä ja Tiinalle 80 000 eurolla pörssiosakkeita. Matin avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on 200 000. Liisan avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on 200 000 euroa.

94a § sovelletaan tilanteeseen

Ennakkoperinnöt lisätään laskennallisesti Matin avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöön. Ensimmäisessä vaiheessa huomataan, että Teemun saama ennakkoperintö on ylisuuri. Teemu jätetään huomioimatta laskussa, jolloin huomataan, että myös Tiinan saama ennakkoperintö on liian suuri.

Lesken avio-osaksi tulee 266 660 euroa eli hän on oikeutettu 66 660 euron suuruiseen tasinkoon.

Taina ja Tuomas saavat kumpikin 66 660 euroa perintöä.

94a § jätetään soveltamatta tilanteeseen

Ennakkoperintöjä ei oteta huomioon laskettaessa Matin avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöä. Matin ja Liisan avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on yhtäsuuri.

Lesken avio-osa on 200 000 euroa eli hän ei saa yhtään tasinko.

Perillisten perintöosien laskemiseksi Matin avio-osituksen jälkeiseen omaisuuteen lisätään Matin antamat ennakkoperinnöt.

Tiina saa 13 333 euroa. Taina ja Tuomas saavat kumpikin 93 333 euroa.

Ennakkoperintövastikkeen merkittävyys

Edelle olevasta esimerkistä havaitaan, että 94a § täytyy tuntea tilanteissa, joissa vainaja oli avioliitossa. Nämä tilanteet eivät ole harvinaisia, vaan pikemminkin yleisiä. 94a § soveltamatta jättäminenjohtaa sekä lesken että perillisten osalta merkittävästi erilaisiin tuloksiin.

Toimitettaessa perunkirjoitusta, avio-omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa tulee 94a § ottaa huomioon. Muuten syntyy riski siitä, että kaikkia näitä toimituksia voidaan myöhemmin moittia. Lesken ja perillisten kannattaa käyttää ammattilaista tai palvelua, joka osaa laskea tilanteet 94a §:n huomioon ottaen.

Lähteet:

Lohi, Tapani. Aviovarallisuusoikeus. Helsinki: Talentum Pro, 2016. Print.

Aarnio, Aulis, and Urpo Kangas. Suomen jäämistöoikeus. Helsinki: Alma Talent, 2016. Print.