perunkirjoitus

Hae apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tol­ta

Tatu Mäenpää

Oikeusaputoimisto ja perunkirjoitus

Perunkirjoitusasia on sellainen oikeudellinen asia, joka voidaan ottaa käsiteltäväksi oikeusaputoimistossa. Kyse on muun muassa neuvonnasta ja tuen antamisesta.

Jos oikeusapua saa, niin kaikki tai ainakin osa perunkirjoituksen tekemisestä aiheutuneet kulut maksetaan valtion varoista. Voit lukea täältä miten paljon perunkirjoitus maksaa.

Oikeusaputoimisto voi myös auttaa myös kuolinpesän selvittämisessä. Selvittämisellä tarkoitetaan perillisten varmistamista ja tietojen hankkimista varoista sekä veloista.

Kuolinpesän osakas eli perillinen, joka hoitaa perunkirjoitusta voi hakea oikeusapua. Hakijan taloudellinen asema ja mahdollisen puolison taloudellinen asema otetaan hakiessa huomioon.

Voit hakea oikeusapua mistä tahansa oikeusaputoimistosta.

Oikeusapua voi saada joko ilmaiseksi tai omavastuun hinnalla.

Oikeusavun maksullisuus riippuu sitä tarvitsevan käytössä olevien käyttövarojen määrästä.

Oikeusapua hakevan puolison käyttövarojen määrä otetaan myös huomioon varoja laskettaessa.

✅ Kenellä on oikeus ilmaiseen oikeusapuun?

Oikeus ilmaiseen oikeusapuun on henkilöllä, jonka käyttövarat ovat enintään 600 euroa. Kumppanin kanssa asuvan raja on 1100 euroa.

💶 Kuka saa apua omavastuun hinnalla?

Oikeusapua saa omavastuun hinnalla, jos yksin asuvalla henkilöllä on käyttövaroja 601-1300 euroa. Kumppanin kanssa asuvan henkilön kohdalla raja on 1101 - 2400 euroa.

Perusomavastuun määrä käyttövarojen perusteella.

❌ Kuka ei saa oikeusapua ollenkaan?

Oikeusapua ei saa lainkaan, jos yksin asuvan käyttövarat ylittävät 1300 euroa ja kumppanin kanssa asuvan 2400 euroa.

Edullinen perunkirjoituspalvelu netissä 249 € oikeusavun sijaan

Oikeusapu ei ole aina ilmaista ja voi tulla omavastuunkin kanssa kalliimmaksi kuin netissä olevan perunkirjoituspalvelun käyttäminen.

Aatoksen perunkirjoituspalvelussa, jolla on yli 10 000 käyttäjää, perunkirjoituksen voi tehdä kokonaan 249 euron kiinteällä hinnalla.

Hintaan kuuluu ilman lisämaksua Aatoksen lakitiimin asiantunteva neuvonta. Aatoksen lakitiimi käsittelee vuodessa enemmän perunkirjoituksia, kuin mikään muu taho.

Jos vainajalla oli edes yhtään varoja jäljellä, niin ensin maksetaan perunkirjoituskulut. Ne saadaan maksaa ensin vaikka vainajalla olisi paljon muita velkoja. Tämä johtuu siitä, että vainajan taloudellinen tilanne pitää selvittää perunkirjoituksessa ennen kuin mitään kuolemaa edeltäviä velkoja voidaan maksaa.

Missä muissa asioissa oikeusaputoimisto auttaa?

Oikeusaputoimisto auttaa seuraavissa asioissa:

  • Avioliittoon liittyvät asiat: avioehto, avioero, avio-ositus ja elatusapu
  • Perintöön liittyvät asiat: perunkirjoitus, perinnönjako, jäämistöositus ja testamentti
  • Velkoihin liittyvät asiat: velkojan, velallisen ja takaajan asiat
  • Työhön liittyvät asiat: irtisanominen, työsopimuksen purkaminen ja palkka
  • Asumiseen liittyvät asiat: vuokran periminen, vuokrasopimuksen irtisanominen ja häätö
  • Kauppaan liittyvät asiat: kauppakirja, kaupan purkaminen ja hinnanalennus
  • Rikosasiat: rikoksen uhrin auttaminen, rikoksesta epäillyn auttaminen ja lähestymiskielto
  • Kelaan liittyvät asiat: Kelan korvaukset, toimeentulotuki ja huostaanotto

Tämän lisäksi oikeudellista apua voi saada myös muissa asioissa.

Apua ei kuitenkaan myönnetä jos oikeudellisen asian merkitys on vähäinen.