perunkirjoitus

Ja­ka­ma­ton kuo­lin­pe­sä

Tatu Mäenpää

Perinnön jättäminen jakamatta

Perintökaaren 24 luvun perusteella kuolinpesän osakkaat voivat tehdä sopimuksen siitä, että kuolinpesä jätetään toistaiseksi jakamatta. Laki ei siis edellytä kuolinpesän jakamista.

Pesän jakamatta jättäminen on tarkoitettu erityisesti sitä tilannetta varten, että kuolinpesään kuuluu leski ja alaikäisiä lapsia. Pesän jakaminen olisi ennen näissä tilanteissa johtanut epätoivottaviin omistusoikeudellisiin tilanteisiin. Kuitenkin laki on muuttunut ja nykyisin leskellä on oikeus hallita jäämistöä jakamattomana.

Sopimus jakamatta jättämisestä suojaa kuitenkin edelleen leskeä. Leskellä on oikeus pitää koko jäämistö jakamattomana hallinnassaan ellei kukaan rintaperillisistä tee jakovaatimusta. Rintaperillisillä on missä tahansa vaiheessa oikeus vaatia kuolinpesän jakamista, jolloin lesken oikeus kapenee oikeuteen pitää yhteisenä käytettyä asuntoa hallinnassaan.

Milloin kuolinpesä kannattaa jättää jakamatta?

Kuolinpesän jakamatta jättämiselle voi olla useita syitä kuten:

  1. vainajan testamentissa esitetty toivomus
  2. lesken suojaaminen
  3. verotus
  4. kuolinpesään kuuluu kesämökki tai metsää

Jakamatta jättäminen ja verotus

Kuolinpesää verotetaan kuolinvuodelta sekä vainajan että kuolinpesän tuloista. Verotukseen sovelletaan niitä tuloverolain säännöksiä, jota vainajaan olisi sovellettu, jos hän olisi ollut vielä elossa.

Kuolinvuoden jälkeen kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Tämä tarkoittaa sitä, että kuolinpesän tuloja ei veroteta kuolinpesän osakkaiden tuloina. Tällä voi olla merkittävää vaikutusta kuolinpesän osakkaiden verotukseen verrattuna siihen tilanteeseeen, jossa omaisuus ja tulot olisivat jo kuolinpesän osakkaiden verotuksen piirissä.

Miten sopimus tehdään?

Sopimus jakamatta jättämisestä kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Sopimuksessa sovitaan, että kuolinpesä pidetään jakamattomana sekä sovitaan kuolinpesän hallinnosta.

Miten perintö jaetaan verotuksellisesti järkevästi?

Kuolinpesän omaisuuden myyntiin ja kuolinpesän jakamiseen liittyy useita verotuksellisia seikkoja.

Aatoksen perunkirjoituspalvelu ottaa huomioon samat seikat kuin perintöön ja kuolinpesiin erikoistunut asiantuntija. Aatos tulkitsee pesän tilanteen perusteella miten esimerkiksi kuolinpesässä oleva asunto kannattaa arvostaa ja, että kannattaako se myydä ennen kuolinpesän jakamista vai vasta sen jälkeen.