perunkirjoitus

Kuo­lin­pe­sän auto

Tatu Mäenpää

Perunkirjoitus ja vainajan ajoneuvo

Vainajan autoista ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta millekään viranomaistaholle. Tietoa tarvitsevat tahot saavat tiedon kuolemasta automaattisesti. Traficom, eli liikenne- ja viestintävirasto, muuttaa vainajan nimissä olevan auton omatoimisesti vainajan kuolinpesän nimiin. Samalla myös rekisteröityyn autoon liittyvien maksujen, kuten ajoneuvoveron, maksuvelvollisuus siirtyy kuolinpesälle.

Auton myymistä varten kuolinpesä tarvitsee auton rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan (II-osa). Myymistä varten riittää yhden osakkaan allekirjoitus. Puuttuvan ilmoitusosan voi hankkia sellaisesta katsastuspisteestä, joka tekee auton rekisteröintejä. Ilmoitusosan hankkimista varten tarvitaan perukirja tai vainajan sukuselvitys, joka osoittaa ilmoitusosaa hankkivan olevan kuolinpesän osakas.