perunkirjoitus

Kuo­lin­pe­sän hal­lin­to

Tatu Mäenpää

Kuinka kuolinpesässä tehdään päätöksiä?

Kuolinpesän päätökset tehdään kuolinpesän osakkaiden kesken yksimielisesti. Päätösten tekeminen ja pesän hallinto edellyttää osakkaiden välistä yhteisymmärrystä. Sopuisassa kuolinpesässä asioita voidaan hallita yksityisoikeudellisilla sopimuksilla ja valtakirjoilla.

Riitaisissa kuolinpesissä, jossa osakkaat ovat erimieltä pesän hallinnosta ja asioiden hoitamisesta, kannattaa hakea pesänselvittäjä. Pesänselvittäjän määräämistä haetaan vainajan kotipaikan käräjäoikeudelta. Tuomioistuimen määräyksen nojalla pesänselvittäjällä on oikeus aloittaa pesän selvittämiseen liittyvät toimet.

Kuolinpesän osakkaille saatetaan joutua määrämään edunvalvojia. Esimerkiksi alaikäistä lasta edustaa kuolinpesän asioissa lasten huoltajat. Jos alaikäisen lapsen vanhemmat ovat myös kuolinpesän osakkaita, tulee lapselle hankkia eturistiriidan vuoksi edunvalvoja.

Kuolinpesän hallinnosta voidaan määrätä testamentilla, jossa määrätään joku tietty pesänselvittäjä vastaamaan pesän hallinnosta.