perunkirjoitus

Kuo­lin­pe­sän ja­ka­mi­nen

Tatu Mäenpää

Miten kuolinpesä jaetaan?

Vainajan valat ja verat sekä perilliset selvitetään perunkirjoituksen aikana. Perunkirjoituskokouksessa perukirja käydään läpi ja se allekirjoitetaan. Perukirja toimii kuolinpesän jakamisen eli perinnönjaon pohjana.

Perinnönjaossa ei olla sidottuja perukirjan arvoihin. Nämä arvot ovat kuitenkin hyvä pohja perinnönjaon suunnittelua varten. Perinnönjaossa määritellään mitä omaisuutta kellekin tulee.

Perinnönjako

Kuolinpesää hallitaan yhteishallinnolla, johon osallistuvat kaikki pesän osakkaat. Jokaisella osakkaalla on kuitenkin oikeus vaatia yhteishallinnon purkamista ja jäämistön jakamista eli oikeus tehdä jakovaade.

Jaon jälkeen kuolinpesän osakkaasta eli perillisestä tulee saamansa esineen ainoa omistaja. Kun perinnönjako on tullut lainvoimaiseksi, kuolinpesän osakkaiden osakkuus lakkaa.

Laillinen perinnönjako edellyttää, että omaisuus tosiasiassa jaetaan. Pelkkä perintöosuuksien suhteellinen tai arvomääräinen määrittäminen ei ole perinnönjakoa.

Perinnönjakokirja

Perinnönjakokirjaan kirjataan mitä omaisuutta kellekin perillisille tulee. Perinnönjaon edellytys on se, että kaikki pesän velat on maksettu ja legaatit eli erityistestamentit on täytetty. Näistä asioista otetaan merkintä myös jakokirjaan. Jakokirjaan merkitään kuolinpesän osakkaiden tiedot ja heidän suhteellinen osuutensa pesästä.

Jaetun omaisuuden osalta merkitään mitä kukin osakas saa. Omaisuuksien osalta merkitään omaisuuden nimi, lisätiedot ja omaisuuden arvo. Perinnönjakokirjan allekirjoittavat kaikki pesän osakkaat ja sen todistavat kaksi esteetöntä todistajaa.