perunkirjoitus

Kuo­lin­pe­sän moot­to­ri­pyö­rä

Tatu Mäenpää

Pitääkö vainajan ajoneuvosta tehdä ilmoitus viranomaisille?

Vainajan moottoripyörästä ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta millekään viranomaistaholle, vaan tietoa tarvitsevat saavat tiedon vainajan kuolemasta automaattisesti. Liikenne- ja viestintävirasto eli Traficom rekisteröi vainajan nimissä olevan moottoripyörän omatoimisesti vainajan kuolinpesän nimiin. Myös rekisteröityyn moottoripyörään liittyvien maksujen, kuten ajoneuvoveron, maksuvelvollisuus siirtyy kuolinpesälle.

Moottoripyörän myymistä varten tarvitaan moottoripyörän rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan (II-osa). Myymistä varten riittää yhden osakkaan allekirjoitus. Jos ilmoitusosaa ei ole, voi sen hankkia sellaisesta katsastuspisteestä, joka tekee moottoripyörän rekisteröintejä. Ilmoitusosan hankkimista varten tarvitaan perukirja tai muu asiakirja, kuten sukuselvitys, joka osoittaa ilmoitusosaa hankkivan olevan kuolinpesän osakas.