perunkirjoitus

Lah­ja­ve­ron ala­ra­ja - lah­joi­ta il­man ve­ro­ja

Tatu Mäenpää

Ota nämä asiat huomioon lahjaa antaessa

Lahjalla tarkoitetaan ilman vastiketta toiselle siirrettyä omaisuutta. Lahjoituksen saajan pitää maksaa saamastaan lahjastaan lahjaveroa. Kuitenkin lahjaveron maksamiselta voi välttyä, jos ottaa lahjaveron rajat huomioon.

Lahjaksi saa antaa tai oikeastaan ottaa vastaan ilman veroja 4999,99 euroa kolmessa vuodessa. Ota huomioon, että raja koskee vain tietyn lahjansaajan ja lahjan antajan välillä annettuja lahjoja. Esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat kumpikin antaa 4999,99 euron arvosta lahjoja kolmen vuoden ajanjaksolla.

Myös lahjanluonteinen kauppa voidaan katsoa lahjaksi. Kun omaisuudesta maksetaan enintään 3/4 omaisuuden arvosta, niin kauppahinnan ja omaisuuden oikean arvon erotus on lahjaa. Tästä lahjasta maksetaan lahjaveroa.

Ymmärrä lahjavero esimerkin avulla

Matti antaa tyttärelleen Liisalle jokaisena syntymäpäivänä 2000 euroa lahjaksi.

 1. vuonna Liisa on saanut 2000 euron arvosta lahjoja
 2. vuonna Liisa on saanut 4000 euron arvosta lahjoja
 3. vuonna Liisa on saanut 6000 euron arvosta lahjoja

Kolmantena vuonna Liisan tulee maksaa 5000 euron ylittävältä osalta lahjaveroa. Liisa maksaa lahjaveroa 180 euroa.

Miten lahjaveron voi välttää?

Muutetaan edellistä esimerkkiä niin, että Liisan ei tarvitse maksaa ollenkaan lahjaveroa.

Matti antaakin tyttärelleen Liisalle jokaisena syntymäpäivänä 1666 euroa lahjaksi.

 1. vuonna Liisa on saanut 1666 euron arvosta lahjoja
 2. vuonna Liisa on saanut 3332 euron arvosta lahjoja
 3. vuonna Liisa on saanut 4998 euron arvosta lahjoja

Kolmantena vuonna Liisa on saanut 4998 euron arvosta lahjoja, joka jää alle 5000 euron veron alarajan.

Lahjaveron maksuohjeet

Saatuasi lahjan, josta täytyy maksaa lahjaveroa, pitää lahjasta tehdä lahjaveroilmoitus. Jos saat lahjaksi muuta kuin rahaa, niin lahjan käypä arvoo pitää selvittää. Voit laskea lahjaveron määrän lahjaverolaskurilla.

Tee näin:

 1. Tee lahjaveroilmoitus 3 kuukauden sisällä lahjoituspäivästä. Tarvitset lahjanantajan henkilötunnuksen, lahjan käyvän arvon, tiedon lahjoituspäivästä ja sukulaisuussuhteesta lahjanantajaan
 2. Verotuspäätös tulee postitse kotiin ja OmaVeroon noin kuudessa kuukaudessa.
 3. Verotuspäätöksen liitteenä on ohjeet veron maksua varten. Veron voi maksaa OmaVeron kautta.

Miten toimin kun lahjanantajia on useita?

Jos olet tilanteessa, että olet vastaanottanut omaisuutta usealta henkilöltä, pitää näistä lahjoituksista tehdä omat ilmoitukset. Ilmoita kaikista oma lahjaveroilmoitus Verohallintoon. Tarkista lahjaveron määrä lahjaverolaskurilla kunkin lahjoittajan osalta erikseen.

Esimerkki 1

Matti ja Liisa lahjoittavat lapselleen Kimille 9000 euroa niin, että kumpikin lahjoittaa 4500 euroa. Kimin ei tarvitse maksaa lahjaveroa, koska kumpikin lahja on alle 5000 euroa.

Esimerkki 2

Jos Matti ja Liisa lahjoittavat Liisalle 11000 euroa siten, että molemmat lahjoittavat 5500 euroa. Liisa kuuluu 1. veroluokkaan, koska hän on lahjoittajien lapsi. Liisa maksaa veroa 280 euroa eli 2 x 140 euroa

Hallintaoikeus ja lahja

Lahjaan voi pidättää hallintaoikeuden. Esimerkiksi jos lahjoitat kesämökin, niin voit pitää itselläsi kesämökkiin hallintaoikeuden. Hallintaoikeus vähentää lahjaveron määrää. 

Hallintaoikeuden haltija voi käyttää lahjoitettua omaisuutta ja saada siitä tuotot. Hän vastaa kuitenkin omaisuudesta aiheutuvista kustannuksista, kuten kiinteistöverosta.

Hallintaoikeuden voi pidättää itselleen tai jollekin muulle. Hallintaoikeus voi myös olla usealla henkilöllä.

Lahjaa ei voi myydä ilman hallintaoikeuden haltijan antamaa suostumusta myynnille. 

Lahjavero kansainvälisissä tilanteissa

Jos muut lahjaveron ehdot täyttyvät, niin lahjasta maksetaan kansainvälisissä tilanteissa veroja, kun joku seuraavista täyttyy:

 1. Lahjansaaja tai lahjanantaja asui Suomessa sillä hetkellä, kun lahjoitus tehtiin.
 2. Lahjaksi annetaan kiinteistö (myös lahjanluontoinen kauppa).

Jos olet Suomessa asuessasi maksanut lahjaveroja ulkomaille, niin voit tietyissä tilanteissa saada niistä korvauksen.