perunkirjoitus

Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen

Tatu Mäenpää

Perinnöstä luopuminen perittävän eläessä

Perinnöstä tehtävää luopumista perittäväen eläessä kutsutaan ennakkoluopumiseksi. Perintökaaren 17 luvun 1 § mukaan “Jos perillinen hyväksymällä testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä, on luopuminen pätevä.“

Käytännössä perinnöstä luopuminen tehdään hyväksymällä perittävän tekemä testamentti. Luopumisilmoitus voidaan tehdä myös jossain muussa asiakirjassa. Luopumisilmoitus on allekirjoitettava riippumatta siitä, missä asiakirjassa luopumisesta ilmoitetaan. Allekirjoituksen todistaminen ei ole lain mukaan välttämätöntä mutta käytännössä sitä suositellaan.

Perinnöstä luopujan tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö. Perinnöstä luopumisen voi tehdä vain osittain niin, että perillinen luopuu vain jostain perinnön osasta.

Perinnöstä luopumisen hyödyt

Ennakkollisesta perinnöstä luopumisesta on seuraavia hyötyjä:

  1. Laajempi määräysvalta testamentilla. Perittävän kannalta perinnöstä luopuminen ennakkoon lisää hänen mahdollisuuksiaan määrätä perinnöstään testamentilla.
  2. Perintö velkojen ulottumattomiin. Perillinen saattaa haluta luopua perinnöstä ennakkoon omien velkojensa vuoksi. Näin velkojat eivät pääse käsiksi perittävän omaisuuteen.
  3. Perintöverojen vähentäminen. Luopumisen avulla voidaan siirtää perintöä suoraan esimerkiksi lapsenlapsille eli yhden sukupolven yli. Näin vältytään kahdenkertaiselta perintöverotukselta.

Perinnöstä luopuminen perittävän kuoleman jälkeen

Perinnöstä tai testamentista luopumiselle tai kieltäytymiselle ei ole laissa takarajaa. Perintökaaren 17 luvun 2a § mukaan “Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jolleivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti.”

Perintöön ryhtyminen tarkoittaa perinnön ottamista vastaan tai ilmoitusta siitä, että perintö halutaan ottaa vastaan. Pelkkä perunkirjoitukseen osallistuminen ei ole perintöön ryhtymistä.

KKO 2003:95 ratkaisun mukaan hautajaisten järjestäminen, kuolinpesän selvittäminen ja perunkirjoituksen järjestäminen ei ole perintöön ryhtymistä. Näihin toimiin ryhtymisen jälkeen voidaan vielä tehokkaasti luopua perinnöstä.

Perinnöstä luopuminen tehdään allekirjoitetulla luopumisilmoituksella.

Tehokas perinnöstä luopuminen perittävän kuoltua

Perinnöstä luopuminen merkitsee myös luopujan vapautumista perintöveron maksamisesta. Jos luopumista ei tehdä pätevästi, joutuu myös luopuja maksamaan perintöveroa.

  1. Vastikkeeton luopuminen. Luovutuksen tulee olla vastikkeeton. Luopuja ei voi siis taloudellisesti hyötyä luopumisesta.
  2. Perintö omille perillisille. Luopuja ei voi määrätä kenelle hänelle kuulunut perinnön osa menee. Verovapaa luopuminen tarkoittaa pesästä vetäytymistä, jolloin hänen tilalle tulevat luopujan omat perilliset eli sijaantuloperilliset.

Perinnöstä luopuminen juridisesti pätevästi

Perinnöstä luopuminen edellyttää useiden lainkohtien täyttämistä. Muussa tapauksessa tavoitteet esimerkiksi perintöveron vähentämiseksi jäävät saavuttamatta. Vaarana on jopa kaksinkertainen perintöverotus.

Aatoksen testamenttipalvelussa on mahdollista tehdä testamentti, johon voi pätevästi. tehdä luopumisilmoituksen.

Aatoksen perunkirjoituspalvelussa voi luopua perinnöstä juridisesti pätevästi. Palvelu on aina viimeisimmän lainsäädännön mukainen ja Verohallinto on hyväksynyt palvelun luoman perukirjan.