perunkirjoitus

Pe­rin­tö­kaa­ri | Tär­keim­mät koh­dat se­li­tet­tyi­nä

Tatu Mäenpää

Perintökaari

Perintökaaren 2 luvun 1 §

Perintökaaren 1 § mukaan Lähinnä saavat perinnön rintaperilliset. Kukin lapsista saa yhtä suuren osan perinnöstä. Milloin lapsi on kuollut, tulevat lapsen jälkeläiset hänen sijaansa, ja joka haara saa yhtä suuren osan.

Lainkohta koskee perimysjärjestystä ja tarkemmin niin sanottu ensimmäistä parenteelia. Useimmissa tapauksissa perintö menee vainajan lapsille.

Perimysjärjestys määrittelee myös kuolinpesän osakkaat.

! Tarkista perilliset ja kuolinpesän osakkaat maksutta Aatoksen perunkirjoituspalvelusta

Perintökaaren 3 luvun 1 §

Perintökaaren 3 luvun 1 § mukaan Jos perittävä oli naimisissa eikä häneltä ole jäänyt rintaperillistä, menee jäämistö eloonjääneelle puolisolle. Milloin eloonjääneen puolison kuollessa ensiksi kuolleen puolison isä, äiti, veli tai sisar tahi veljen tai sisaren jälkeläinen on elossa, saavat ne heistä, joilla silloin lähinnä on oikeus periä ensiksi kuollut puoliso, puolet eloonjääneen puolison pesästä, mikäli jäljempänä tässä luvussa ei toisin säädetä. Älköön eloonjäänyt puoliso testamentilla määrätkö siitä, mitä siten on tuleva ensiksi kuolleen perillisille. Jos viimeksi kuolleelta puolisolta ei jäänyt perillistä, saavat hänen osuutensa ensiksi kuolleen puolison 2 momentissa tarkoitetut perilliset.