perunkirjoitus

Kuin­ka vält­tää pe­rin­tö­ve­ro?

Tatu Mäenpää

Perintövero ja sen välttäminen

Suomessa perinnöstä maksetaan perintövero. Perintövero määrätään perilliskohtaisesti eikä suoraan koko perinnöstä.

Perintönä ja testamentilla saadusta omaisuudesta maksetaan perintöveroa. Alle 20 000 euron perinnöstä ei makseta lainkaan perintöveroa. Yleishyödylliset yhteisöt eli esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöt eivät maksa minkään suuruisesta perinnöstä veroa.

Veron suuruus riippuu perintönä saadun omaisuuden kokonaisarvosta ja saadun oikeuden tyypistä. Hallintaoikeudella saadusta omaisuudesta ei makseta lainkaan perintöveroa.

Eloonjäänyt puoliso saa tehdä perintöverosta 90 000 euron puolisovähennyksen. Alle 18-vuotias rintaperillinen saa tehdä 60 000 euron alaikäisyysvähennyksen. Jos puolison ja rintaperillisten perinnön arvoksi jää vähennysten jälkeen alle 20 000 euroa, eivät he silloin maksa lainkaan perintöveroa.

Perintöveron suuruus riippuu siitä, kuinka läheinen sukulainen perinnönsaaja oli perittävään nähden. Sukulaisuuden perusteella perinnön saajat jaetaan kahteen veroluokkaan.

I-veroluokka

I-veroluokkaan kuuluvat perittävän suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perilliset.

Ylenevässä polvessa olevia perillisiä ovat vanhemmat ja isovanhemmat. Alenevassa polvessa olevia perillisiä ovat lapset, lapsenlapset ja niin edelleen.

I-veroluokkaan kuuluu myös perittävän aviopuoliso ja aviopuolison alenevassa polvessa oleva perillinen. Aviopuolisona pidetään myös perittävän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elänyttä henkilöä, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa.

Perittävän kihlakumppani tai avopuoliso kuuluvat I-veroluokkaan vain, jos he voisivat saada lain perusteella kuolinpesästä avustusta.

Perinnön suuruus Veron vakioerä alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
alle 20 000€ 0€ 0%
20 000 -40 000€ 100€ 7%
40 000 -60 000€ 1500€ 10%
60 000 -200 000€ 3500€ 13%
200 000 -1000 000€ 21 700€ 16%
yli 1 000 000€ 149 700€ 19%

II-veroluokka

II-veroluokkaan kuuluvat muut kuin I-veroluokan sukulaiset sekä muut henkilöt.

Perinnön suuruus Veron vakioerä alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
alle 20 000€ 0€ 0%
20 000 -40 000€ 100€ 19%
40 000 -60 000€ 3900€ 25%
60 000 -200 000€ 8900€ 29%
200 000 -1000 000€ 49 500€ 31%
yli 1 000 000€ 297 500€ 33%

Miten perintöveroon voi vaikuttaa?

Perintöveroon voi vaikuttaa pääasiassa neljällä tavalla:

  1. Tekemällä avioehdon, jossa omaisuus siirtyy eloonjäävälle puolisolle tasinkona.
  2. Tekemällä testamentin, jossa perilliset saavat päätösvaltaa sen suhteen kuinka paljon ja millä oikeuksilla he haluavat ottaa perintöä vastaan.
  3. Antamalla verovapaita lahjoja perillisille kolmen vuoden välein
  4. Luopumalla perinnöstä, jolloin perintö menee luopujan omille perillisille. Näiden perillisten on kuitenkin maksettava perintövero.

Voit tehdä kaikki ylläolevat veroa vähentävät toimet helposti netin kautta Aatoksessa. Aatos laskee optimaalisen perintösuunnittelun juuri sinulle ja muistuttaa aina kun esimerkiksi on aika tehdä uusi verovapaa lahjoitus.

Verovapaat lahjat ja ennakkoperintö

Perintöä voi ennen kuolemaa pilkkoa antamalla perillisille verovapaita lahjoja. Yhdelle perillisille voi antaa alle 5000 euron arvosta lahjoja jokaisella kolmen vuoden ajanjaksolla. Alle 5000 euron lahjasta ei tarvitse maksaa lahjaveroa. Myös suurempia lahjoja voi antaa sillä lahjaverotus on osin kevyempää kuin perintöverotus.