perunkirjoitus

Pe­run­kir­ja

Tatu Mäenpää

Perunkirja eli perukirja

Läheisen kuoleman jälkeen perillisten pitää huolehtia vainajan kuolinpesän selvittämisestä ja perunkirjan tekemisestä. Perunkirja tai perukirja on asiakirja, joka laaditaan kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta ja se on perunkirjoituksen tulos.

Perunkirjoituksella tarkoitetaan:

  1. Kuolinpesän selvittämistä eli perillisten tutkimista sekä tiedon hankkimista varoista ja veloista. Myös esimerkiksi testamentista, avioehdosta ja ennakkoperinnöistä tarvitaan tieto.
  2. Tilaisuutta, jossa selvityksen pohjalta laadittu perunkirja käydään läpi yhdessä perillisten ja uskottujen miesten kanssa.

Perunkirjoituksen jälkeen perunkirja lähetetään verottajalle. Verottaja määrää perunkirjan perusteella kullekin perillisille perintöveron.

Perunkirja toimii myös apuna perinnönjakoa varten. Perintöä ei saa omaan käyttöön vielä perunkirjoituksen ja perunkirjan perusteella. Tätä varten tehdään erikseen perinnönjakokirja.

Naimisissa olleen vainajan jälkeen täytyy ennen perinnönjakokirjaa tehdä myös avio-omaisuuden osituksesta osituskirja. Ositus tehdään lesken ja vainajan kuolinpesän välillä.

Tuntuuko asia vaikealta?

Kuolinpesän asioiden hoitaminen ja perunkirjan laatiminen voi tuntua monimutkaiselta. Vaikka asia olisi tullut kohdalle aikaisemmin, muuttuvat verolait ja muut käytännöt lähes joka vuosi. Tämän vuoksi harvat tekevät perunkirjan yksin.

Pankit ja lakitoimistot auttavat perunkirjan tekemisestä. Keskimääräinen lähtöhinta perunkirjoitukselle on 1000 euroa. Tähän tulee päälle tapauksesta riippuen erilaiset lisäselvitykset ja lisätyöt, joista veloitetaan tuntihinnaston mukaisesti. Tuntihinta on pääsääntöisesti 100 - 250 euroa. Lue lisää perunkirjan hinnasta.

Helpoin tapa perunkirjan tekemiseen

Aatos.app perunkirjoituspalvelun kautta hoidat perunkirjan tekemisen kätevästi netissä kiinteään 249 euron hintaan. Omaisuuksia voi lisätä palveluun omassa tahdissa ja sitä mukaa kuin asiat selviävät. Kaikki tiedot säilyvät yhdessä paikassa eikä sinun tarvitse taistella paperipinojen kanssa kotona.

Palvelu opastaa jokaisessa vaiheessa ja on aina viimeisimpien lakien ja oikeuskäytännön mukainen. Voit myös halutessasi tilata kaikki perunkirjaa varten tarvittavat viranomaisasiakirjat kätevästi palvelusta. Perunkirjaa varten tarvitaan sukuselvitys, virkatodistuksia, elää-todistuksia ja tieto avioehdosta.

Käytössäsi on lisäksi koko Aatoksen lakitiimin asiantuntemus palvelussa olevan chatin kautta. Voit olla yhteydessä myös sähköpostitse tai puhelimitse. Lakitiimin neuvot ja apu kuuluvat kiinteään hintaan.

Palvelun kautta voi kutsut muita pesän osakkaita seuraamaan ja osallistumaan perunkirjoitukseen. Perunkirjan voi luoda yhdellä klikkauksella, kun kaikki tarvittavat tiedot on lisätty palveluun.