perunkirjoitus

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­ta

Tatu Mäenpää

Perunkirjoituksen hinta ja kustannukset

Perunkirjoitus tehdään ennen perinnönjakoa ja sen tarkoituksena on selvittää perilliset sekä vainajan varallisuus eli jaettavan perinnön määrä.

Perunkirjoituksen aikana vainajan varoista ja veloista tehdään selvitys. Perukirja on asiakirja, josta nämä tiedot käyvät ilmi.

Perukirja toimitetaan verottajalle, joka tekee sen perusteella perintöveropäätökset. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden sisällä kuolinpäivästä. Uskottujen miesten tehtävä on arvioida vainajan varat ja velat.

Vertailun perusteella yksinkertaisesta perunkirjoituksesta veloitetaan yleisimmin 600-1200 euroa.

Kuluttajaliitto teki vuonna 2016 asianajopalveluita koskevan vertailun muun muassa perunkirjoitukseen ja perukirjan laadintaan liittyen. Vertailu tehtiin kyselynä, joka suunnattiin perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneille asianajotoimistoille. Kaikkiaan 77 toimistoa vastasi kyselyyn. Hintavertailun löydät täältä.

Vertailun perusteella yksinkertaisesta perunkirjoituksesta veloitetaan yleisimmin 600-1200 euroa. Tämän hinnan päälle tulevat lisätyöt veloitetaan tuntilaskutuksena, joka on keskimäärin 150-250 euroa. Perunkirjoituksen hinnoitteluun voi vaikuttaa myös vainajalta jääneen perinnön suuruus.

Perunkirjoituksen hinta pankissa

Useat pankit tarjoavat perunkirjoituspalveluita. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen ei kuitenkaan tee perunkirjoituksesta täysin vaivatonta.

Asiantuntija tarvitsee tietoja esimerkiksi vainajan testamentista, omaisuuksista ja sitoumuksista. Nämä tiedot täytyy pesän osakkaiden toimittaa pankkiin.

Pankit, kuten Nordea, Osuuspankki (OP), Aktia tai DanskeBank, eivät suoraan kerro sivuillaan hintaa perunkirjoitukselle. Perinteisesti perunkirjoituksen hinta määräytyy pesän laajuuden mukaan.

Mitä suurempi on vainajan perintöosuus, sitä korkeampi hinta on perunkirjoituksella. Kiinteän hinnan päälle tulee usein tuntiveloituksilla tehtäviä lisätöitä.

Perunkirjoituksen hintaa pankissa on siis vaikea arvioida. Pankit eivät selkeästi kerro mitä perunkirjoitus tulee maksamaan.

Arviota perunkirjoituksen hinnalle pankissa voi etsiä Kuluttajaliiton tekemästä hintavertailusta.

Hintavertailun mukaan perunkirjoituksesta laskutetaan pesän arvon mukaan. Mitä enemmän pesässä on omaisuutta, sitä enemmän perunkirjoitus maksaa. Mediaani lähtöhinta yksinkertaiselle perunkirjoitukselle oli yli 1000 euroa.

Perunkirjoituksen hinta laki- tai asianajotoimistossa

Kuluttajaliiton tekemään hintavertailuun vastasi 77 asianajotoimistoa. Hintavertailun perusteella keskimääräinen hinta oli yksinkertaisessa tilanteessa alkaen yli tuhat euroa. Kolmasosa toimistoista veloitti alkaen yli 1500 euroa.

Vertailussa esimerkkeinä käytetyt tilanteet olivat yksinkertaisia ja todellisuudessa perunkirjoitus on huomattavasti kalliimpaa, koska lisätyöt veloitetaan erillisen hinnaston mukaisesti.

Aatos.app vertaili kymmenen eri perunkirjoituspalvelua tarjoavan laki- ja asianajotoimiston hinnastoja. Kaikkien toimistojen sivuilla hinnat olivat alkaen hintoja ja tuntiveloitus vaihteli 160 eurosta 250 euroon.

Hinnoittelu on epäselvää, eikä kiinteitä hintoja käytännössä ole. Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alkaen hintoja. Kiinteiden hintojen osalta lisätyöt veloitetaan aina erikseen.

Miksi lakimiehet veloittavat perunkirjoituksesta tuhansia?

Perunkirjoitus on usean viikon mittainen, useita vaiheita sisältävä prosessi. Perunkirjoitus ei edellytä lakimiehen tai minkään muunkaan virallisen tahon käyttämistä. Perinteiset lakipalvelut, pankit ja hautaustoimistot ovat pitkään olleet ainoa vaihtoehto pätevän perunkirjoituksen tekemiseksi.

Kuluttajaliiton vertailun perusteella aivan yksinkertaisissakin tilanteissa lakimiehet veloittavat perunkirjoituksesta ja perukirjan laatimisesta tuhansia euroja. Käytännössä usein maksetaan siitä, että lakimies soittaa tai käy paikan päällä hankkimassa tarvittavat asiakirjat pankeista ja viranomaisilta.

Kuluttajaliiton vertailun mukaan lakimiehiltä kuluu paljon aikaa pelkkään asioiden kirjaamiseen. Perukirjat laaditaan toimistoissa perinteisesti käsityöllä.

Pankeissa ja lakitoimistoissa työskentelevät asiantuntijat laativat perunkirjoituksia manuaalisena työnä, joka on hidasta ja siksi kallista. Kuitenkin suurin osa perunkirjoitukseen kuuluvasta työstä menee asiantuntijalla asioiden kirjaamiseen eli sellaiseen työhön, jota kuka tahansa pystyisi tekemään ilman pitkää koulutusta.

Tavallisten ihmisten lakipalvelut ovat hajautuneet pienille paikallisille toimijoille. Niitä tarjoavat muutaman hengen lakitoimistot tai paikalliset pankkikonttorit.

Perinteiset palvelut ovat vanhentuneita ja kankeita eivätkä ne tarjoa vaihtoehtoina sähköisiä palveluita

Vaihtoehto kalliille ja hitaille juristin palveluille

Aatos tarjoaa perunkirjoituksen netissä kiinteään hintaan 249 eurolla. Aatos-perunkirjoitus varmistaa, että perunkirjoitus tehdään lain edellyttämässä järjestyksessä. Perukirjaa ei tarvitse kirjoittaa itse vaan palvelu luo sen osakkaiden puolesta.

Osakkaiden tehtäväksi jää vain perillisten ja vainajan varojen tietojen lisääminen, sillä myös virkatodistusten tilaaminen onnistuu suoraan palvelusta. Epäselvissä tilanteissa vastauksen saa heti Aatoksen lakimieheltä chatin kautta tai sähköpostitse.

Perunkirjoituksen hinta Aatoksessa on 249 euroa

Aatos-perunkirjoituspalvelu on helpoin tapa tehdä perunkirjoitus. Perunkirjoituksen hinta Aatoksessa on 249 euroa. Perunkirjoitus onnistuu siellä halutessasi kokonaan netissä ja etänä.

Aatoksen kautta tehtävän perunkirjoituksen hinta on aidosti kiinteä 249 euroa. Kiinteä hinta sisältää myös kaikki mahdolliset lisätyöt. Aatoksen oma lakitiimi varmistaa, että perunkirjoitus tulee tehtyä oikein ja pätevästi jokaisessa tilanteessa.

Tietoja vainajasta ja omaisuuksista ei tarvitse toimituttaa ulkopuoliselle asiantuntijalle, vaan tiedot lisätään suoraan Aatos-palveluun. Tietojen perusteella Aatos tekee automaattisesti tarvittavat laskutoimitukset ja luo perukirjan. Laskutoimitukset voivat olla erittäin monimutkaisia varsinkin, jos vainajalta jäi puoliso tai, kun vainaja oli antanut ennakkoperintöä.

Palveluun voi kutsua pesän osakkaat tarkastelemaan kuolinpesän tilaa ja perunkirjoituksen etenemistä. Tämä nopeuttaa perunkirjoitusta huomattavasti ja vähentää riitoja. Kaikki ovat perillä perunkirjoituksesta, joka etenee läpinäkyvästi.

Palvelussa voi luoda tarvittavat valtakirjat kuolinpesän asioiden hoitamiseksi. Valtakirjoihin voi hankkia osakkailta sähköiset allekirjoitukset, joka tekee valtuuttamisesta nopeaa ja vaivatonta.

Perunkirjoitus maksaa Aatoksessa 249 euroa. Hinta sisältää palvelun käytön kaikille pesän osakkaille. Lakimiehen apua on saatavissa chatin ja sähköpostin kautta. Kiinteä 249 euron hinta sisältää Aatoksen lakitiimin juridisen neuvonnan eikä tästä veloiteta koskaan lisähintaa.