perunkirjoitus

Pe­run­kir­joi­tus itse teh­ty­nä

Tatu Mäenpää

Mitä perunkirjoitus tarkoittaa?

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksen tarkoitus on selvittää perilliset ja vainajan omaisuus.

Voiko perunkirjoituksen tehdä itse?

Perunkirjoituksen tekemiseen ei ole pakko hankkia ulkopuolista lakimiestä tai muuta asiantuntijaa. Perunkirjoitus täytyy siinä mielessä hoitaa aina itse, että mikään viranomainen ei vastaa sen tekemisestä.

Vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä on vainajan lähipiirillä. Käytännössä päävastuu perunkirjoituksen toteuttamisesta on sillä perillisellä, joka tuntee vainajan omaisuuden parhaiten. Usein tämä on leski tai joku vainajan lapsista.

Mikä on helpoin tapa hoitaa perunkirjoitus?

Nykyään helpoin tapa perunkirjoituksen hoitamiseen on nettipalvelu. Nettipalveluun on helppo kerätä tietoa sekä perillisistä että vainajan omaisuudesta.

Perunkirjoitus tarkoittaa huomattavia paperitöitä mutta tämä voidaan välttää käyttämällä Aatoksen nettipalvelua perunkirjoituksen hoitamiseksi. Nettipalveluun voidaan kirjata kaikki tiedot perunkirjoitukseen liittyen. Perunkirjoituskokous voidaan hoitaa etänä ja allekirjoituksen perukirjaan voidaan hankkia sähköisesti.

Läheisen kuolema on raskas asia eikä surun keskellä kannata tuoda ulkopuolisia henkilöitä vainajan asioita tutkimaan. Nettipalvelu tarjoaa asiantuntija-avun ilman, että asioita tarvitsee kertoa ja selittää ulkopuolisille. Toisaalta saat myös aina apua asiantuntijalta chatin tai sähköpostin välityksellä.