perunkirjoitus

Pe­run­kir­joi­tus val­ta­kir­ja

Tatu Mäenpää

Kuinka hoitaa kuolinpesän asioita valtakirjalla?

Kuolinpesän tulee tehdä kaikki päätökset yksimielisesti. Tämän vuoksi usein yksi tai useampi pesän osakkaista valtuutetaan hoitamaan asioita kuolinpesän puolesta.

Valtakirja on siis asiakirja, jolla perunkirjoituksen osakkaat pystyvät hoitamaan pesän asioita ja saattamaan perunkirjoituksen päätökseen.

Uskottujen miesten ei tarvitse allekirjoittaa valtakirjaa. Uskotut miehet eivät ole pesän osakkaita vaan heidän tehtävä on arvioida pesän varat. Omaisuuden arvo määritellään käyvän arvon periaatteella.

Myös pesän osakas voi toimia uskottuna miehenä mutta tämä ei ole suositeltavaa. Perunkirjoituksen puolueettomuuden kannalta uskottujen miesten kannattaa olla pesän ulkopuolisia henkilöitä

Yleensä yhdelle kuolinpesän osakkaalle annetaan valtuutus hoitaa kuolinpesän osakkaita valtakirjalla. Perukirjaa varten on vainajan varoista ja veloista hankittava selvitystä.

Esimerkiksi pankkitileistä tai sijoituksista tietoa hankittaessa tarvitsee yksi osakas sekä vainajan sukuselvityksen että valtakirjan, jossa muut pesän osakkaat ovat valtuuttaneet hänet hoitamaan pesän asioita.

Pesän ilmoittaja on henkilö, joka tuntee pesän tilanteen parhaiten. Yleensä pesän ilmoittaja on puoliso tai vainajan lapsi.

Perukirja tulee lähettää veroviranomaiselle kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittamiseen kannattaa ryhtyä mahdollisimman pian.

Erilaisten pakollisten, perukirjaan liitettävien, viranomaistodistusten tilaamisessa voi mennä useita viikkoja. Pesän selvittämistä on hankala aloittaa ennen kuin nämä todistukset on hankittu. Ne ovat tarpeellisia esimerkiksi pankissa asioidessa.

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitamiseksi

Osakas voidaan valtuuttaa esimerkiksi:

  • saamaan tietoja omistuksista ja sopimuksista
  • käyttämään pankkitilejä ja maksamaan laskuja
  • käyttämään tallelokeroa
  • myymään arvopapereita ja arvo-osuuksia
  • myymään asuntoja ja kiinteistöjä
  • myymään ajoneuvoja
  • myymään irtainta omaisuutta
  • siirtämään kuolinpesän postiosoitteen

Aatos-perunkirjoituspalvelussa voit luoda maksutta kaikki tarvittavat kuolinpesän valtakirjat. Valtakirjoihin on mahdollista kerätä allekirjoitukset sähköisesti. Tämä nopeuttaa huomattavasti valtakirjojen luomista ja käyttöä, jos osakkaat asuvat eri paikkakunnilla.