perunkirjoitus

Su­ku­pol­ven­vaih­dos

Tatu Mäenpää

Sukupolvenvaihdoksen verohuojennus

Perintö- ja lahjaverolain mukaan perilliset, joille siirtyy perintönä yritys tai maatila, voivat saada huojennuksen perintöveroihinsa. Perillisen saama osuus yrityksestä tulee olla vähintään 10 prosenttia. Vainajan ei ole itse tarvinnut harjoittaa yritys- tai maataloustoimintaa, jotta huojennusta voisi saada.

Huojennuksen saamisen edellytys on se, että perillinen jatkaa yrityksen yritystoimintaa tai maatilan maataloustoimintaa. Tämä edellyttää henkilökohtaista työpanosta yrityksessä tai maatilalla, mutta työpanoksen ei tarvitse olla kokopäiväistä.

Huojennusta ei saa, jos yrityksestä tai maatilasta määrättävän veron määrä on alle 850 euroa.

Maatilan yhteydessä saatu metsä kuuluu myös huojennuksen piiriin. Pelkän metsän periminen ei kuitenkaan oikeuta huojennukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2010:56 mukaan huojennusta voi kuitenki saada vaikka maatilan peltoala oli pieni suhteessa metsäalaan.

Huojennukseen liittyen on paljon korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä eikä oikeustila ole kaikilta osin selvä.

Miten huojennuksen saa?

Huojennusta pitää pyytää kirjallisesti Verohallinnolta ennen kuin verottaja on ryhtynyt toimittamaan perintöverotusta. Huojennusta kannattaa pyytää ennen kuin perunkirjoitustilaisuus pidetään.

Perunkirjoittamisen toimittamiseen voi hakea Verohallinnolta jatkoaikaa ja yksi peruste jatkoajan saamiselle on sukupolvenvaihdos. Verohallinnolta voi myös pyytää perintöverotuksen toimittamisen lykkäämistä, jotta perinnönjaosta ja sukupolvenvaihdoksesta saadaan selvempi käsitys.

Mikä on huojennuksen määrä?

Huojennuksen määrän laskeminen selviää seuraavan esimerkin avulla.

Perintönä yritys

Tiina saa äidiltään perintönä yhtiön, jossa Tiina aikoo jatkaa yritystoiminnan harjoittamista. Yhtiön perintöverotusarvo on 1 200 000 euroa. Arvostuslain mukaan yhtiön arvo on 600 000 euroa. 40 prosenttia verotusarvosta on 240 000 euroa.

1 200 000 eurosta maksetaan perintöveroa 187 700 euroa ja 240 000 eurosta 28 100 euroa. Seuraavaksi lasketaan molemmista erotukset.

187 000 - 28 100 = 158 900 euroa ja 187 000 - 850 = 186 150 euroa. Pienempi erotus jätetään maksuunpanematta, jolloin Tiinalle tuleva perintöveron määrä on 187 000 - 158 900 eli 28 100 euroa.