perunkirjoitus

Vir­ka­to­dis­tus pe­run­kir­joi­tus­ta var­ten

Tatu Mäenpää

Mikä on virkatodistus ja mihin niitä tarvitaan?

Virkatodistus on väestötietojärjestelmän tietoja sisältävä asiakirja, joka hankitaan perunkirjoitusta varten vainajasta, kuolinpesän osakkaista ja erityistestamentin saajista. Virkatodistuksista käytetään nykyään nimitystä "ote väestötietojärjestelmästä”.

Perunkirjoituksessa virkatodistuksilla voidaan katsoa olevan kaksi tarkoitusta.

  1. Virkatodistuksia pidetään julkisesti luotettavina eli niiden avulla voidaan todistaa kuolinpesän osakkuuden.
  2. Virkatodistuksista saattaa ilmetä tuntemattomia kuolinpesän osakkaita eli käytännössä vainajan lapsia, joista ei oltu tietoisia.

Vainajasta on oltava kattava virkatodistusketju siihen vuoteen asti, kun hän täytti 15 vuotta. 15 vuoden raja johtuu siitä, että sen nuoremman ei oleteta hankkineen perillisiä.

Yleinen virhe virkatodistuksia tilattaessa

Virkatodistukset eivät ole ainoita viranomaisasiakirjoja, joita tarvitaan perunkirjoitusta varten. Jos vainaja oli ollut naimisissa, täytyy selvittää mahdollisen avioehdon olemassaolo.

Tiedon avioehdosta saa avioehtojen ja lahjoitusasioiden rekisteristä. Rekisteriä ylläpitää digi- ja väestötietovirasto. Kopio avioehdosta tulee liittää verottajalle lähetettävään perukirjaan. Avioehto voi vaikuttaa merkittävästi perinnön suuruuteen ja siten perunkirjoituksen sekä perinnönjaon etenemiseen.

Miten varmistan, että kaikki tarvittavat asiakirjat tulee hankituksi?

Virkatodistukset voi tilata digi- ja väestötietovirastosta ja seurakunnilta. Avioehdon olemassaoloa voi tiedustella digi- ja väestötietovirastosta.

Aatos-perunkirjoituspalvelusta voit tilata kaikki perunkirjoituksen viranomaisasiakirjat yhdellä klikkauksella.