perunkirjoitus

Yh­tei­nen vel­ka pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa

Tatu Mäenpää

Yhteinen velka ja laina perunkirjoituksessa

Vainajan kaikki velat merkitään perukirjaan niin kuin ne olivat kuolinhetkellä.

Se miten velkataakat, henkilötakaukset ja vakuudet käytännössä vaikuttavat kuoleman jälkeen ovat perunkirjoituksen ulkopuolinen asia.

Velkaan liittyvä asia kannattaa aina tarkistaa pankista, sillä kunkin lainan ehdot saattavat vaihdella huomattavasti (yhteisvastuu, henkilötakaus tai vakuus).

Yhteisvelkasuhde kuoleman jälkeen

Vainajan kuollessa kuolinpesä tulee vainajan tilalle yhteisvelkasuhteeseen. Vainajan vastuulla oleva osuus esimerkiksi asuntolainasta merkitään siten kuin se on ollut kuolinhetkellä.

Kuolinpesän vastuu vainajan veloista rajoittuu vainajan omaisuuden määrään. Ylivelkaisessa kuolinpesässä yhteisvastuullisesta velasta vastaavat muut velalliset tai velan suoritus katetaan vakuuksista. Esimerkiksi yhteisvastuullisesta asuntovelasta leski jää yksin vastuuseen, jos kuolinpesä on varaton.

Vakuudettomat lainat tai esimerkiksi luottokorttiluotot eivät siirry toisen vastuulle vaan silloin viimekädessä realisoituu pankin luottoriski, jos kuolinpesässä ei riitä varoja.