testamentti

En­nak­ko­pe­rin­tö ja tes­ta­ment­ti

Tatu Mäenpää

Rintaperilliselle annettu lahja

Lain olettaman mukaan perittävän rintaperilliselleen antama lahja on ennakkoperintöä ja sen arvo vähennetään rintaperilliselle tulevasta lakiosasta. Olettama voidaan kumota testamentissa tehdyllä määräyksellä, jolloin lahjoitusta pidetään lahjana. Määräys voi koskea myös jo tehtyjä lahjoituksia.

Rintaperilliselle ennen kuolemaa lahjoitettu omaisuus voi siis olla joko ennakkoperintö tai lahja. Ennakkoperintö otetaan huomioon perintöosuuksia laskettaessa, mutta lahjalla on mahdollista esimerkiksi suosia yhtä rintaperillistä yli muiden ja näin mahdollistaa perintösuunnittelu.

Lahja voidaan kuitenkin katsoa suosiolahjaksi, jos lahjalla on ilmeisesti tarkoitettu suosia muiden rintaperillisten vahingoksi. Tässä tapauksessa lahjaa pidetään suosiolahjana. Suosiolahja rinnastuu ennakkoperintöön ja se otetaan huomioon perinnönjaossa.

Lahjan katsominen suosiolahjaksi voidaan estää tekemällä lahjoitus tarpeeksi ajoissa. Pääsääntöisesti, jos lahja on annettu yli 10 vuotta ennen perittävän kuolemaa, ei sitä voida katsoa suosiolahjaksi.

Esimerkki: ennakkoperintö vai lahja

A:lla on kaksi lasta B ja C. A:lta jää hänen kuoltuaan 400 000 euron omaisuus. Ennen kuolemaansa A oli antanut lahjaksi B:lle 40 000 euron arvoisen purjeveneen.

B:n ja C:n lopullisten lakiosien suuruus riippuu siitä katsotaanko purjevene ennakkoperinnöksi vai lahjaksi.

Ennakkoperintö:
40 000 euron purjeveneen arvo lisätään A:n 400 000 euron omaisuuteen eli yhteensä perittävän omaisuuden arvo on 440 000 euroa.

B ja C ovat A:n rintaperillisiä, joten heillä on oikeus 220 000 euron lakiosaan. Lakiosa jaetaan tasan rintaperillisten kesken, joten B:n ja C:n lakiosat ovat 110 000 euroa.
Kun B:n saama purjevene katsotaan ennakkoperinnöksi vähennetään sen arvo hänelle A:n kuoleman jälkeen tulevasta lakiosasta.

Näin ollen B saa lakiosan perusteella 70 000 euroa ja C 110 000 euroa.

Lahja:
Kun purjevene määritellään lahjaksi, ei sen 40 000 euron arvoa enää A:n kuoltua lisätä 400 000 euron omaisuuteen.

Lakiosan suuruus on tällöin 200 000 euroa, joten B:n ja C:n lakiosat ovat 100 000 euroa.

B saa lakiosan perusteella 100 000 euroa. C saa lakiosan perusteella 100 000 euroa.

B siis saa yhteensä 40 000 euron purjeveneen sekä lakiosan perusteella 100 000 euroa eli 140 000 euroa

  • Aatos.app -palvelussa voit varmistaa rintaperillistesi osalta, että heidän saamansa lahjat otetaan perinnönjaossa huomioon haluamallasi tavalla.
  • Valintaasi helpottavat palvelun luomat tilanteeseesi räätälöidyt esimerkit.