testamentti

Il­mai­nen tes­ta­ment­ti mal­li

Tatu Mäenpää

Testamentin tekeminen itse

Testamentilla voit itse määrittää miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Ilman testamenttia perintösi jakautuu lain mukaan.

Lisäksi testamentilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi perintöverojen määrään vaikka haluaisi, että perintö muuten jakautuu lain mukaan.

Jokaisen kannattaakin tehdä testamentti sillä sen hyödyt ovat paljon suurempia kuin sen tekemisen vaiva.

Pätevän testamentin tekeminen ei vaadi juristia tai asianajajaa, vaan itse tehty testamentti on täysin yhtä pätevä kuin asiantuntijan tekemä. Tämä pitää paikkansa niin kauan kuin testamentin muotovaatimukset täyttyvät. Monet testamenttia tehdessä yrittävätkin löytää testamenttimallin, jota myötäillen he pystyisivät itse tekemään oman testamenttinsa.

Laadukas testamentti on aina pätevä testamentti.
Pätevä testamentti ei ole aina laadukas testamentti.

Esitämme seuraavaksi kaksi tyypillistä testamenttimallia, mutta ennen kuin kopioit niistä jommankumman, suosittelemme lukemaan artikkelin loppuun, jotta ymmärrät testamenttimallien, -kaavakkeiden ja -lomakkeiden rajoitukset sekä ongelmat.

Esimerkki 1

Testamenttimalli - lahjoitus hyväntekeväisyyteen

TESTAMENTTI

Testamentin tekijä
Asko Askonen
121212-121X

Testamentti
Määrään kaikki aiemmat testamenttimääräykseni peruuttaen viimeisenä tahtonani olevan, että kuoltuani omaisuus jaetaan seuraavalla tavalla. Vakuutan, että testamenttini on tehty loppuun saakka ja kypsästi ilman vierasta vaikutusta.

Pelastakaa Lapset ry saa kaiken omaisuuteni.

Paikka ja aika
Paikka:
Aika:


Asko Askonen

Todistajien allekirjoitukset
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina esteettöminä todistajina vakuutamme, että Asko Askonen, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa ja että hän on tämän testamentin omakätisesti allekirjoittanut.


Todistaja 1
Nimi:
Ammatti:
Asuinpaikka:


Todistaja 2
Nimi:
Ammatti:
Asuinpaikka:

Esimerkki 2

Testamenttimalli - keskinäinen hallintaoikeustestamentti

TESTAMENTTI

Testamentin tekijät
Asko Askonen
121212-121X
Bertta Berttanen
060606-060Y

Testamentti
Me allekirjoittaneet määräämme kaikki aiemmat testamenttimääräyksemme peruuttaen viimeisenä tahtonamme oleva, että toisen meistä kuoltua jälkeenelävä saa hallintaoikeudella kaiken pesämme omaisuuden, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, ilman tilintekovelvollisuutta perillisillemme. Molempien meistä kuoltua jaetaan jäljellä oleva omaisuus siten kuin laki perimysjärjestyksestä säätää.

Paikka ja aika
Paikka:
Aika:


Asko Askonen


Bertta Berttanen

Todistajien allekirjoitukset
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina esteettöminä todistajina vakuutamme, että Asko Askonen ja Bertta Berttanen, jotka henkilökohtaisesti tunnemme, ovat tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittaneet edellä olevan sisältävän heidän viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa ja että he ovat tämän testamentin omakätisesti allekirjoittaneet.


Todistaja 1
Nimi:
Ammatti:
Asuinpaikka:


Todistaja 2
Nimi:
Ammatti:
Asuinpaikka:

Päällisin puolin nämä testamenttimallit näyttävät hyviltä. Ne ovat muodollisesti päteviä, mutta ovatko ne tilanteeseesi nähden laadukkaita? Tekeekö testamentin muodollinen pätevyys testamentista myös laadukkaan?

Pätevä testamentti ei ole sama asia kuin laadukas testamentti

Testamentin tulee aina täyttää lain edellyttämät muotovaatimukset ollakseen pätevä. Sen tulee olla kirjallinen ja se on tehtävä itse. Tämän lisäksi testamentin tulee todistaa kaksi esteetöntä todistajaa. Lue lisää testamentin muotovaatimuksista. Tämä on vielä mahdollista saavuttaa testamenttimallia myötäillen.

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että muodollisesti pätevä testamentti ei ole aina laadukas testamentti. Pelkkien muotovaatimusten täyttyminen ei näin ollen olekaan laadukkaan testamentin tärkein kriteeri. Laadukkaan testamentin ensisijainen ja olennaisin tehtävä on toteuttaa tehokkaasti ja järkevästi testamentin tekijän toiveet hänen menehtyessään. Tämä tekee testamentin tekemisestä pelkän mallin tai lomakkeen avulla hankalaa. Jokaisen tilanne on yksilöllinen ja testamentti pitää räätälöidä kaikille erikseen.

Tietyt vaikutukset, kuten kiinteistön siirtyminen lapsille, voidaan toteuttaa monella tavalla. Usein vain yksi näistä tavoista on verotuksellisesti järkevää. Näissä tapauksissa perilliset voivat pahimmassa tapauksessa maksaa perintöveroa kymmeniä tuhansia euroa liikaa.

Testamentilla voi verotuksen lisäksi vaikuttaa myös moneen muuhun asiaan. Lesken aseman turvaaminen, lesken oikeus vaihtaa asuntoa, perillisten puolisoiden avio-oikeuden poissulkeminen ja muut vaikutukset voidaan saavuttaa vain, jos testamentti on tehty.

Testamentti kannattaa myös aina tehdä, vaikka haluaisi omaisuuden jakautuvan niin kuin laki perimysjärjestyksestä säätää. Testamentilla voidaan tässä tilanteessa antaa lapsille ja leskelle päätösvaltaa testamentin vastaanottamisen suhteen. Tämän avulla perintöä voi antaa ilman raskaita veroseuraamuksia eteenpäin lapsenlapsille.

Laadukkaan testamentin laatiminen

Perinteisesti laadukkaan testamentin tekemiseen on ollut kaksi eri vaihtoehtoa. Henkilö on voinut itse perehtyä aihealueeseen lukemalla alan kirjallisuutta ja tämän perusteella laatinut testamenttinsa itse. Ongelmana tässä lähestymistavassa on se, että se on erityisen aikaa vievää ja virhealtista. Maallikkona lakipykälien ja perintölakiin perustuvien teoksien lukeminen on vähintäänkin haastavaa. Väärinymmärretty lakipykälä ei välttämättä tuota haluttua lopputulosta juuri sinun tilanteessasi.

Toinen ja usein järkevämpi vaihtoehto on kääntyä perintöasioihin perehtyneen lakimiehen tai juristin puoleen. Tämä kuitenkin vaatii asiantuntijan tapaamista laki- tai asianajotoimistossa paikan päällä. Yksinkertaisen testamentin tekeminen asianajajan kanssa kestää arvioltaan kaksi tuntia ja maksaa alkaen 400 euroa, joskin kattavampien testamenttien kohdalla hinta voi olla huomattavasti korkeampi. Jos olet kiinnostunut testamentin tekemisestä paikan päällä asiantuntijan kanssa, niin lue lisää testamentin hinnoista asianajotoimistoissa.

Nykyään on olemassa myös kolmas vaihtoehto: testamentin tekeminen netin asiantuntijapalveluissa. Netin asiantuntijapalvelussa tehty testamentti vastaa laadultaan juristin tai lakimiehen tekemää testamenttia, joskin testamentin tekemiseen liittyvät kustannukset ovat huomattavasti matalammat. Tällä tavalla voit myös tehdä testamentin milloin haluat ja missä haluat, esimerkiksi suoraan kotisohvalta. Testamentin tekeminen esimerkiksi Aatos.app -palvelussa vie aikaa keskimäärin 10 minuuttia.

Tee laadukas ja tilanteeseesi räätälöity testamentti Aatos.app -palvelussa!