testamentti

Il­mai­nen tes­ta­ment­ti mal­li

Tatu Mäenpää

Mitä testamentissa määrätään?

Testamentilla voit itse määrittää miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Ilman testamenttia perintösi jakautuu lain mukaan.

Lisäksi testamentilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi perintöverojen määrään. Jokaisen kannattaa tehdä testamentti, sillä sen hyödyt ovat paljon suurempia kuin tekemisen vaiva.

Valmis pohja testamenttiin

Pätevän testamentin tekeminen ei vaadi juristia tai asianajajaa, vaan itse tehty testamentti on täysin yhtä pätevä kuin asiantuntijalla laadittu - niin kauan kuin testamentin muotovaatimukset täyttyvät.

Valmis testamenttipohja voi auttaa ainakin pääsemään alkuun testamentin suhteen. Mikään testamentti pdf, word pohja, lomake tai asiakirjamalli ei kuitenkaan ole tae testamentin pätevyydestä.

Laadukas testamentti on aina pätevä testamentti

Pätevä testamentti ei ole aina laadukas testamentti.

Alla on esitetty kaksi tyypillisintä testamenttimallia. Ennen kuin käytät valmista pohjaa testamenttiisi, suosittelemme lukemaan artikkelin loppuun, jotta ymmärrät testamenttimallien, -kaavakkeiden ja -lomakkeiden rajoitukset.

Esimerkki 1

Testamenttimalli - lahjoitus hyväntekeväisyyteen

TESTAMENTTI

Testamentin tekijä
Asko Askonen
121212-121X

Testamentti
Määrään kaikki aiemmat testamenttimääräykseni peruuttaen viimeisenä tahtonani olevan, että kuoltuani omaisuus jaetaan seuraavalla tavalla. Vakuutan, että testamenttini on tehty loppuun saakka ja kypsästi ilman vierasta vaikutusta.

Pelastakaa Lapset ry saa kaiken omaisuuteni.

Paikka ja aika
Paikka:
Aika:


Asko Askonen

Todistajien allekirjoitukset
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina esteettöminä todistajina vakuutamme, että Asko Askonen, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa ja että hän on tämän testamentin omakätisesti allekirjoittanut.


Todistaja 1
Nimi:
Ammatti:
Asuinpaikka:


Todistaja 2
Nimi:
Ammatti:
Asuinpaikka:

Esimerkki 2

Testamenttimalli - keskinäinen hallintaoikeustestamentti

TESTAMENTTI

Testamentin tekijät
Asko Askonen
121212-121X
Bertta Berttanen
060606-060Y

Testamentti
Me allekirjoittaneet määräämme kaikki aiemmat testamenttimääräyksemme peruuttaen viimeisenä tahtonamme oleva, että toisen meistä kuoltua jälkeenelävä saa hallintaoikeudella kaiken pesämme omaisuuden, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, ilman tilintekovelvollisuutta perillisillemme. Molempien meistä kuoltua jaetaan jäljellä oleva omaisuus siten kuin laki perimysjärjestyksestä säätää.

Paikka ja aika
Paikka:
Aika:


Asko Askonen


Bertta Berttanen

Todistajien allekirjoitukset
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina esteettöminä todistajina vakuutamme, että Asko Askonen ja Bertta Berttanen, jotka henkilökohtaisesti tunnemme, ovat tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittaneet edellä olevan sisältävän heidän viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa ja että he ovat tämän testamentin omakätisesti allekirjoittaneet.


Todistaja 1
Nimi:
Ammatti:
Asuinpaikka:


Todistaja 2
Nimi:
Ammatti:
Asuinpaikka:

Päällisin puolin nämä testamenttimallit näyttävät hyviltä. Ne ovat muodollisesti päteviä, mutta ovatko ne tilanteeseesi nähden laadukkaita? Tekeekö testamentin muodollinen pätevyys testamentista myös laadukkaan?

Testamenttipohjan käytön haasteet

Testamentin tulee aina täyttää lain edellyttämät muotovaatimukset ollakseen pätevä. Sen tulee olla kirjallinen ja se on tehtävä itse. Lisäksi kahden esteettömän todistajan tulee todistaa testamentti. Tämä on mahdollista saavuttaa testamenttimallia myötäillen.

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että muodollisesti pätevä testamentti ei ole aina laadukas testamentti. Pelkkien muotovaatimusten täyttyminen ei näin ollen olekaan laadukkaan testamentin tärkein kriteeri. Laadukkaan testamentin ensisijainen ja olennaisin tehtävä on toteuttaa tehokkaasti ja järkevästi testamentin tekijän toiveet hänen menehtyessään. Tämä tekee testamentin tekemisestä pelkän mallin tai lomakkeen avulla hankalaa. Jokaisen tilanne on yksilöllinen ja testamentti pitää räätälöidä kaikille erikseen.

Mihin testamentilla voi vaikuttaa?

Tietyt vaikutukset, kuten kiinteistön siirtyminen lapsille, voidaan toteuttaa monella tavalla. Usein vain yksi näistä tavoista on verotuksellisesti järkevin. Perilliset voivat pahimmassa tapauksessa maksaa  kymmeniä tuhansia euroa liikaa perintöveroa, joka olisi voitu estää laadukkaalla testamentilla.

Testamentilla voi verotuksen lisäksi vaikuttaa myös moneen muuhun asiaan. Lesken aseman turvaaminen, lesken oikeus vaihtaa asuntoa, perillisten puolisoiden avio-oikeuden poissulkeminen ja muut vaikutukset voidaan saavuttaa vain, jos testamentti on tehty.

Testamentti kannattaa tehdä, vaikka haluaisi omaisuuden jakautuvan niin kuin laki perimysjärjestyksestä säätää. Testamentilla voidaan tässä tilanteessa antaa lapsille ja leskelle päätösvaltaa testamentin vastaanottamisen suhteen. Tämän avulla perintöä voi antaa ilman raskaita veroseuraamuksia eteenpäin lapsenlapsille.

Miten testamentti tulisi tehdä?

Laadukkaan testamentin voi laatia monella eri lähestymistavalla. Voit syventyä aiheeseen lukemalla lakia ja alan kirjallisuutta itse esimerkiksi täältä. Ei kovin helppoa, mutta joillekin tee-se-itse persoonille sopivaa. Perintölakiin perustuvien teoksien lukeminen voi olla maallikolle hankalaa, ja väärinymmärryksen riski on suuri. Valmiit pohjatkaan eivät usein ole paras ratkaisu, sillä jokainen tilanne on yksilöllinen.

Toinen vaihtoehto on kääntyä perintöasioihin perehtyneen juristin puoleen. Tämä onnistuu varaamalla ajan asiantuntijan tapaamiseen laki- tai asianajotoimistoon. Yksinkertaisen testamentin tekeminen asianajajan kanssa maksaa n. 400 euroa ja kestää arviolta kaksi tuntia. Kattavampien testamenttien kohdalla hinta voi olla huomattavasti korkeampi, ja lisäkulut tuntilaskutuksesta tulevat monille yllätyksenä. Vertailu testamentin hinnasta asianajotoimistoissa löytyy täältä.

Kolmas, ja viime aikoina suosituin vaihtoehto on testamentin tekeminen juristien luomassa verkkopalvelussa. Automatisoidussa palvelussa räätälöity testamentti vastaa laadultaan juristin tai lakimiehen tekemää, ja kustannukset ovat n. 1/4 asianajajan kirjoittaman testamentin hinnasta.

Voit tehdä testamentin milloin ja missä haluat, esimerkiksi suoraan kotisohvaltasi. Saat valmiin asiakirjan heti ladattua. Testamentin tekeminen Aatos.app -palvelussa maksaa 89 euroa ja vie aikaa noin 10 minuuttia. Palvelua voi kokeilla maksutta ja valmiin asiakirjan saa ladattua maksua vastaan kassalla.