testamentti

Itse teh­ty tes­ta­ment­ti - nyt sen voi teh­dä ne­tis­sä

Tatu Mäenpää

Testamentti FAQ

Miten voi tehdä testamentin?

Testamentin voi tehdä itse. Testamentti on kuitenkin muotovaatimuksiltaan erittäin tiukka ja tämän vuoksi on hyvä käyttää apunaan asiantuntevaa palvelua. Lisäksi muotovaatimukset täyttävä testamentti ei kuitenkaan välttämättä ole laadukas.

Testamenttia tehdessä tulee pätevyys aina huomioida. Tämä tarkoittaa sitä, että lain muotovaatimukset täyttyvät.

Aatoksessa saat tehtyä helposti laadukkaan testamentin omiin tarpeisiin räätälöitynä.

Näin helppoa ja nopeaa on testamentin tekeminen Aatoksen kautta:

 • Ensin kartoitetaan tiedot perillisistä
 • Tämän jälkeen kartoitetaan omaisuus sekä toiveet sen jakautumisesta
 • Palvelu ehdottaa millainen testamentti teidän kannattaa laatia
 • Palvelu antaa teille suositellut ehdot testamenttiin
 • Voit muokata palvelun ehdotuksia sekä antaa lisäohjeita testamenttiin
 • Lopuksi voit ladata valmiin testamentin itsellesi

Mitä testamentissa voi määrätä?

Testamentti on tehokas tapa määrätä, miten perintö jakautuu ja kenellä on oikeus perintöön.

Testamentilla voi määrätä paitsi ensisijaisen myös toissijaisen saajan. Toissijaismääräyksellä määritellään kuka saa omaisuuden, jos ensisijainen ei ota perintöä vastaan tai kuka saa omaisuuden ensisaajan jälkeen.

Testamentilla voi antaa hallintaoikeuden tai omistusoikeuden perintönä saatuun omaisuuteen. Hallintaoikeus on ikään kuin käyttöoikeus, joka oikeuttaa esimerkiksi omaisuudesta saatuihin tuottoihin. Hallintaoikeustestamenttia kutsutaan myös ns. käyttöoikeustestamentiksi. Voit lukea lisää erilaisista testamenteista täältä.

Dynaaminen testamentti antaa päätösvaltaa myös testamentin saajille. Dynaamisella testamentilla perinnönsaaja voi vaikuttaa siihen, paljonko perintöä hän ottaa vastaan.

Miksi testamentti kannattaa tehdä?

Testamentti kannattaa tehdä esimerkiksi jos

 • haluaa poiketa normaalista perinnönjakojärjestyksestä,
 • haluaa minimoida maksettavat verot,
 • haluaa turvata lesken aseman

Perintöveroon voi vaikuttaa testamentilla. Siksi testamentti kannattaa esimerkiksi omien lasten hyväksi tehdä.

Esimerkkien avulla testamentin hyödyt selkenevät:

Aviopari oli tehnyt testamentin, jolla he määrittelivät omaisuutensa siirtymisen lapsilleen ja lastenlapsilleen vasta jälkimmäisenkin kuoltua. Leskellä oli elinikäinen hallintaoikeus yhteiseen asuntoon. Testamentilla oli tehty lakiosan vaatiminen ennen jälkimmäisen kuolemaa kannattamattomaksi.
Ilman testamenttia tilanteessa kaikki omaisuus olisi mennyt rintaperillisille, eli lapsille. Rintaperilliset voisivat myös vaatia lakiosaansa ennen lesken kuolemaa.

Avopuolisot Mikko ja Aino olivat tehneet testamentin, jonka mukaan jälkeenjäävä puoliso sai hallintaoikeuden heidän yhteiseen asuntoon. Jälkeenjääneen kuoltua avopuolisoiden yhteinen omaisuus jaettaisiin tasan Mikon lasten ja Ainon lasten kesken.
Ilman testamenttia avopuolisolla ei ole oikeutta kuolleen avopuolison omaisuuteen.

Lue lisää testamentin hyödyistä täältä.

Kuka saa tehdä testamentin?

Testamentin tekijän tulee olla vähintään 18-vuotias. Lisäksi testamentin tekijällä tulee olla riittävä henkinen kyky testamentin laatimiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että testamentintekijä pystyy ymmärtämään asiakirjan sisällön ja sen vaikutukset.

Myös 15-vuotias voi tehdä testamentin omaisuudestaan, jota hänellä itsellään on oikeus hallita.

Testamentinsaajasta ei ole rajoituksia laissa. Omaisuutta voi kuitenkin testamentata vain sellaiselle henkilölle, joka elää perinnönjättäjän kuollessa tai joka on siitetty ennen kuolemaa ja syntyy elävänä.

Pitääkö testamentti rekisteröidä?

Testamenttia ei rekisteröidä. Testamentin voi säilyttää esimerkiksi kotona tai pankissa tallelokerossa. On hyvä kertoa osakkaille tai testamentinsaajille, että testamentti on olemassa.

Nämä asiat haluat tietää testamentista

 1. Perintöveroon voi vaikuttaa testamentilla. Lue lisää täältä.
 2. Et voi sulkea rintaperillistä täysin pois testamentilla.
  Rintaperillisellä on oikeus lakiosaan muutamia laissa määrättyjä harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta.
 3. Testamentilla voit turvata kumppanisi aseman.
  Oli kyse sitten avioliitosta, avoliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta voi kumppanin aseman turvata testamentilla.
 4. Testamentilla voi sulkea perintönä saadun omaisuuden avio-oikeuden ulkopuolelle. Näin voi varmistaa perintönä saadun omaisuuden säilyvän suvussa erotessa.

Heräsikö kysymyksiä avioehdosta? Aatos.app tietopankista löytyy kattavasti tietoa muun muassa avioehdon tekemisestä.

Miten testamentilla voi vaikuttaa perintöveroon?

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta täytyy maksaa perintöveroa. Veron maksusta huolehtii perinnön saaja. Verohallinnolta löytyy ohjeita perintöveron maksamiseen ja määrään. Voit lukea lisää perintöverosta täältä.

Saadun perinnön määrä vaikuttaa perintöveroon. Jos testamentti on tehty laadukkaasti, on sillä mahdollistettu perinnön osittainen vastaanottaminen. Tällöin perinnön saaja voi valita minkä verran hän vastaanottaa. Jos perinnön ottaa vastaan vain osittain voi jäljellejäävän osuuden siirtää suoraan itsensä sijaan tuleville rintaperillisille. Ilman testamenttia perintö joko otetaan vastaan, tai sitten ei.

Perintöveroon vaikuttaa myös minkälaista omaisuutta on saanut perinnöksi.

Mihin veroluokkaan omaisuuden saaja kuuluu vaikuttaa perintöveroon. Testamentilla voi testamentata omaisuutta suvun ulkopuoliselle henkilölle mutta tällöin perintöveroa maksetaan enemmän kuin lähisukulainen maksaisi.

Mihin testamentilla ei voi vaikuttaa?

Pääsääntöisesti testamentilla ei voi sulkea pois rintaperillisten oikeutta lakiosaan. Rintaperillisillä on siis aina oikeus vaatia lakiosaansa. Kuitenkin hyvin laaditulla testamentilla voi tehdä lakiosan vaatimisesta, esimerkiksi ennen jäljellejääneen puolison kuolemaa, kannattamatonta.

Leskellä on oikeus pitää yhteinen koti jakamattomana hallussaan riippumatta perillisten tai testamentin saajien jakovaatimuksista.

Mitä tapahtuu jos ei ole perillisiä ja testamenttia ei ole tehty?

Jos perillisiä ei ole (tästä pääset artikkeliin ketkä ovat lainmukaan perillisiä), menee perintö valtiolle. Joka vuosi valtio perii noin 250 ihmistä. Perinnön jättämisen valtiolle voi välttää tekemällä testamentin.

Voiko omaisuuden antaa hyväntekeväisyyteen?

Testamentilla voi omaisuuden testamentata esimerkiksi hyväntekeväisyyteen. Omaisuutta voi testamentata esimerkiksi yhdistyksille. Tämä mahdollistaa, että perinnönjättäjä edistää ja jatkaa hänen arvojensa mukaista työtä. Näin perinnönjättäjä voi määrätä omaisuuden jakautumisen omien arvojen mukaan sekä mitä haluaa jättää jälkeensä kuollessaan.

Omaisuutta voi testamentata seurakunnille, urheiluseuroille, tutkimustyötä esimerkiksi harvinaisen sairauden parantamiseksi tekeville yhtiöille ja ympäristön suojelua edistävälle järjestölle. Esimerkkejä yhdistyksistä ja rahastoista, joille omaisuutta on testamentattu:

 • WWF
 • Suomen Punainen Risti
 • Pelastakaa Lapset ry

Täältä löytyy lisää esimerkkejä, minne perillisittä kuolleet ovat testamentanneet omaisuuttaan.