testamentti

Pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­nen

Tatu Mäenpää

Perinnöttömäksi jättäminen

Lain mukaan perinnöttömäksi tekeminen pitää tehdä testamentilla. Testamentissa voi jättää jonkun ilman perintöä (kuten lapsen), mutta tämä ei tarkoita samaa kuin perinnöttämäksi tekeminen. Rintaperillisillä ja leskellä on lakimääräisiä oikeuksia, joita ei voi testamentin tavallisilla määräyksillä sivuuttaa. Tietyissä tapauksissa heidät voi testamentilla tehdä perinnöttömäksi. Perinnöttömäksi tekemisen ehdot ovat kuitenkin tiukat.

Perinnöttömäksi voi tehdä perillisen, joka

  • on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä.

    TAI

  • jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Tapahtuneen rikoksen ei välttämättä tarvitse kohdistua perittävään tai läheiseen. Riittää, että tehty rikos on subjektiivisesti loukannut perittävää tai hänen läheistään.

Kunniattoman ja epäsiveellisen elämän arviointi taas tapahtuu perittävän elämäntavan kokonaisarvioinnin perusteella, eikä liity yksittäisiin tapauksiin.

  • Testamentilla voit tehdä perillisen perinnöttömäksi.
  • Perinnöttömäksi tekeminen edellyttää lain määritelmien täyttymistä.
  • Aatos.app -palvelu on helppo ja ilmainen tapa selvittää perillisesi ja tehdä testamentti.