testamentti

Tes­ta­men­tin hin­ta

Tatu Mäenpää

Testamentin tekeminen asianajotoimistossa

Vuonna 2016 Kuluttajaliitto vertaili asianajopalveluiden hintoja perhe- ja perintöoikeuden asiakirjoja, kuten testamenttia ja perukirjaa, koskien. Vertailu tehtiin kyselynä, joka suunnattiin perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneille asianajotoimistoille. Kaikkiaan 77 toimistoa vastasi kyselyyn. Hintavertailun löydät kokonaisuudessaan täältä.

Lakimies, juristi vai asianajaja?

Oikeustieteen asiantuntijan erilaisia ammattinimikkeitä on vaikea erottaa toisistaan. Lakimies ja juristi tarkoittavat ylemmän oikeustieteen korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä sekä näitä pidemmälle kouluttautuneita oikeustieteen lisenssiaatteja tai oikeustieteen tohtoreita. Asianajajat ovat lakimiehiä tai juristeja, jotka ovat lisäksi suorittaneet Suomen Asianajajaliiton asianajotutkinnon ja heillä on myös vähintään neljän vuoden kokemusta asianajosta.

Testamentin hinta

Testamentin kohdalla Kuluttajaliitto käytti kahta esimerkkitapausta:

  1. Henkilö, jolla ei ole lapsia tai puoliso, haluaa testamentata kaiken hyväntekeväisyysjärjestö X:lle.
  2. Aviopari tekee keskinäisen testamentin, jolla määräävät omaisuuden menevän ensin toisilleen ja kummankin kuoleman jälkeen jaettavaksi kahden lapsensa kesken.

Ensimmäisessä tapauksessa testamentin hinta oli yleisimmmin 200-400 euroa. Toisessa tapauksessa yleisin hinta oli 250-500 euroa.

Kuluttajaliiton käyttämät esimerkkitapaukset ovat hyvin yksinkertaisia. Niissä ei oteta huomioon esimerkiksi määräyksiä lesken aseman suojaamiseksi tai perintöverojen minimoimiseksi. Näiden ehtojen lisääminen tarkoittaa usein tuntilaskutusta. Tuntilaskutus vaihtelee noin 100 euron ja 300 euron välillä. Aatos.app -palvelu ei tee yksinkertaista vaan useita ehtoja sisältävän yksilöllisen testamentin.

Kuluttajaliitto myös huomauttaa, että hintaan vaikuttaa huomattavasti alkukeskusteluiden ja annettujen tietojen laatu. Alkuneuvottelussa käydään läpi testamentin tekijän tarkoitus, selvitetään testamentin tekijän testamenttava omaisuus. Myös perintö- ja verolainsäädäntöä saatetaan käydä läpi.

Aatos.app -palvelu suorittaa alkukeskustelun samaan tapaan kuin lakimies. Elämäntilanteen ja testamenttiin liittyvien toiveiden syöttämisen jälkeen palvelu suosittelee tilanteeseen sopivia ehtoa. Myös verotukselliset asiat otetaan huomioon ehdoissa.

  • Hyvän testamentin tekeminen asianajotoimistossa tulee kalliiksi.
  • Aatos.app -palvelussa voit tehdä oikeudellisesti pätevän ja laadukkaan testamentin hintaan 89€.
  • Aatos.app on netin kattavin testamenttipalvelu ja se on oikeustieteen asiantuntijoiden suunnittelema.