testamentti

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen

Tatu Mäenpää

Kuinka testamentti laaditaan

Laadukkaan testamentin teko ei ole yksinkertaista ja sen tekemisessä kannattaa noudattaa hyväksi havaittua järjestystä, jota myös juristit ja muut asiantuntijat käyttävät. Hyvin suunnitellussa nettipalvelussa testamentin voi tehdä yhtä laadukkaasti kuin asiantuntijan kanssa.

1. Selvitetään elämäntilanne

Ensin tulee selvittää lakimääräiset perilliset. Ne määräytyvät perintökaaren perusteella. Lainkohta, jossa järjestys määritellään, on maallikolle hankalaa luettavaa. Artikkelimme perimysjärjestyksestä selventää tilannetta.

Testamentti on helpompi laatia, kun tiedetään miten perintö jakautuisi ilman testamenttia. Esimerkiksi avoliitossa avopuoliso ei peri ja tämä epäkohta voidaan korjata testamentilla.

Järkevillä testamenttiehdoilla voidaan vaikuttaa monin eri tavoin läheisten asemaa parantavasti.

Vaikka omaisuus jakautuisi lainmukaisesti niinkuin toivoisi, esimerkiksi tasan lasten kanssa, on testamentista silti aina huomattavaa hyötyä. Järkevillä testamenttiehdoilla voidaan vaikuttaa monin eri tavoin läheisten asemaa parantavasti. Testamentin tekemisellä voidaan vähentää perintöveron määrää käytännössä kaikissa tilanteissa.

Helpoin ja varmin tapa selvittää omat perilliset on Aatos.app -palvelu, jossa sen voi tehdä maksutta.

2. Minkälainen testamentti?

Kumppanien tehdessä keskinäistä testamenttia, tulee pohtia sitä, millainen testamentti eloonjääneelle puolisolle tehdään.

Riippuen kumppaneiden tahdosta ja elämäntilanteesta valinta tehdään omistusoikeus- ja hallintaoikeustestamentin välillä.

Omistusoikeustestamentti antaa eloonjääneelle puolisolle täydet oikeudet määrätä koko perinnöstä. Jos kumppanit omistavat yhdessä yrityksen, ei hallintaoikeustestamenttia tule käyttää. Yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen ja päätöksien tekemiseen vaaditaan täysi omistusoikeus.

Hallintaoikeustestamentilla puoliso saa omaisuuden hallintaoikeuksin ja omistusoikeus menee esimerkiksi rintaperillisille eli lapsille. Lapset saavat omaisuuden kevyemmällä verotuksella ja puoliso ei maksa saamastaan hallintaoikeudesta lainkaan perintöveroa. Useimmissa tapauksissa hallintaoikeustestamentti on paras ratkaisu.

3. Mitä omaisuutta ja kenelle?

Testamentilla voidaan määrätä mitä omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Sitä tehdessä on hyvä miettiä kuka hyötyisi mistäkin omaisuudesta. Joku läheisistä voi olla heikossa taloudellisessa tilanteessa ja hän saattaisi tarvita lisätukea.

Testamenttausoikeutta rajoittaa rintaperillisten oikeus lakiosaan. Lakiosa on puolet perinnöstä ja se jaetaan tasan rintaperillisten kesken. Lakiosa ei ole automaattinen oikeus ja sitä tulee jokaisen perillisen vaatia erikseen.

Testamentilla voidaan myös tukea itselle tärkeitä arvoja ja asioita. Yleishyödylliset järjestöt eivät maksa testamentilla saamastaan omaisuudesta perintöveroa. Testamenttilahjoitukset ovat niille tärkeä tapa kerätä varoja toimintaansa varten.

4. Järkevät testamenttiehdot

Kun tiedetään, kuka on saamassa mitäkin omaisuutta, voidaan miettiä tilanteeseen sopivia testamenttiehtoja.

Jos testamentilla on annettu kiinteistöjä tai asunto-osakkeita, tulee harkita hallintaoikeuden ja omistusoikeuden jakamista eri henkilöille. Näillä järjestelyillä voidaan merkittävästi pienentää perintöveron määrää.

Esimerkiksi, jos suvun kesäasunto oli tarkoitus antaa lapsille omistusoikeuksin, kannattaa harkita omistusoikeuden antamista mahdollisille lapsenlapsille ja hallintaoikeuden antamista lapsille, jolloin säästytään kaksinkertaiselta perintöverotukselta. Omistusoikeuden saajien perintöverosta tehdään hallintaoikeuden arvoa vastaava vähennys. Vaihtoehtoisesti tilanteessa voidaan antaa hallintaoikeus eloonjäävälle puolisolle, jolloin saavutetaan samat hyödyt.

Muita verotukseen vaikuttavia ehtoja ovat muun muassa päätösvallan antaminen testamentinsaajalle.

Testamentin tekemisellä voidaan vähentää perintöveron määrää käytännössä kaikissa tilanteissa.

Verotuksen lisäksi testamentilla voidaan antaa eloonjääneelle kumppanille eli leskelle lisäturvaa. Keskinäinen hallintaoikeustestamentti on usein järkevä vaihtoehto kumppaneiden välillä.

Pelkkiin lainsäännöksiin turvautumalla leski ei kuitenkaan saa esimerkiksi myydä aiemmin puolisonsa kanssa yhdessä omistamaansa asuntoa ilman asunnon omistusoikeuden haltijoiden lupaa. Yleensä tässä tilanteessa omistusoikeus on lapsilla. Testamentilla tilanne voidaan muuttaa ja leskelle antaa oikeus itsenäisesti myydä ja vaihtaa asuntoa.

Muita tärkeitä testamenttiehtoja ovat lesken suojaaminen lakiosavaatimuksilta, ennakkoperinnöstä ja lahjoista määrääminen sekä perillisten aviopuolisoiden avio-oikeuden poissulkeminen.

5. Testamentin allekirjoittaminen ja todistaminen

Testamentti tulee viralliseksi ja päteväksi, kun se allekirjoitetaan ja allekirjoittamisen todistaa kaksi henkilöä. Testamentti ei tarvitse viranomaisen hyväksyntää tai rekisteröintiä ollakseen pätevä.

Voit lukea testamentin muotovaatimuksista ja todistajien esteellisyydestä täältä.

6. Testamentin säilyttäminen

Testamentti ei tarvitse rekisteröidä tai säilyttää missään tietyssä paikassa. Testamentti kannattaa säilyttää sellaisessa turvallisessa paikassa, josta se varmasti löydetään kuoleman jälkeen.

Kodin lisäksi sen voi viedä esimerkiksi pankin tallelokeroon tai asiakirjasäilytykseen. Pelkästään sähköisesti testamenttia ei voi säilyttää. Testamentista on myös järkevä antaa tieto tai kopio sen edunsaajille.

  • Aatos.app -palvelussa testamentti tehdään tämän artikkelin vaiheiden mukaisesti ja se varmistaa, että testamentti tulee oikein tehdyksi.
  • Palvelu on oikeustieteen asiantuntijan suunnittelema ja se päivittyy jatkuvasti uuden lainsäädännön perusteella.
  • Voit tehdä tilanteeseesi räätälöidyn testamentin 10 minuutissa. Kokeile maksutta!