testamentti

Tes­ta­ment­ti avo­lii­tos­sa

Tatu Mäenpää

Testamentin tekeminen avoliitossa on tärkeää

Lain mukaan avopuoliso ei peri. Avioliitossa (tai rekisteröidyssä parisuhteessa) elävät ovat lain perusteella paremmassa asemassa kuolemantapauksen kohdatessa.

Avoliittolain mukaan avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen osapuolia,

  • jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta

    tai

  • joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi

Avoliittolain avopuolison määritelmän täyttävillä on oikeus omaisuuden erotteluun. Tämä poikkeaa kuitenkin avioliiton päättymisen jälkeen tehtävästä omaisuuden osituksesta. Lue lisää avoliitosta.

Ilman avioehtoa avioliiton päättymisen jälkeen kuoleman johdosta tehdään avio-oikeuden alaisen omaisuuden ositus. Kumpikin puoliso saa yhteisestä netto-omaisuudesta (varat vähennettynä veloilla) puolet.

Esimerkki avioliiton ja avoliiton eroista

Aapo ja Bertta ovat kumppaneita. Aapolla ja Bertalla on kolme yhteistä lasta Minna, Joona ja Kiira. Aapolla on omaisuutta 600 000 euroa ja Bertalla 200 000 euroa. He omistavat yhdessä 300 000 euron arvoisen asunnon.

Tarkastellaan mikä on Bertan asema, kun Aapo yllättäen kuolee riippuen siitä olivatko he avio- vai avoliitossa.

Avioliitossa:

Aapon kuoleman jälkeen avioliitto purkautuu ja suoritetaan omaisuuden ositus.

Aapon ja Bertan yhteenlasketun omaisuuden arvo on 800 000 euroa. Osituksen jälkeen on tarkoitus, että kummankin puolison osuus olisi puolet tästä eli 400 000 euroa. Aapon kuolinpesän tulee siis maksaa tasinkona Bertalle 200 000 euroa.

Bertalle jää Aapon kuoleman jälkeen 400 000 euroa.

Avoliitossa:

Aapon kuoleman jälkeen avoliitto purkautuu ja suoritetaan omaisuuden erottelu.

Erottelussa omaisuus jaetaan sen mukaan mitä kumpikin omistaa. Näin ollen Aapon kuolinpesän ei tule maksaa Bertalle tasinkoa kuten tilanne olisi avioliitossa.

Bertalle jää Aapon kuoleman jälkeen 200 000 euroa.

Avioliitossa leski perii vain jos puolisolla ei ole lapsia. Leskellä on kuitenkin oikeus pitää kuolleen puolison jäämistöä jakamattomana hallinnassaan, jos perilliset eivät esitä perinnönjakovaatimusta. Leskellä on lisäksi rintaperillisten perinnönjakovaatimuksesta huolimatta oikeus pitää hallussaan puolisoiden yhteistä kotia tai muuta jäämistössä olevaa kodiksi sopivaa asuntoa.

Avoliitossa vastaavaa lesken oikeutta ei ole. Tämä voi aiheuttaa ikäviä tilanteita puolison kuoleman jälkeen. Lain mukaan avopuoliso ei koskaan peri, vaan kuolleen puolison perii ilman testamenttia hänen lain mukaiset perillisensä. Näillä perillisillä on oikeus vaatia perinnönjakoa eikä eloonjäänyt avopuoliso voi estää tätä vaatimusta.

Lesken oikeus asuntoon avioliitossa ja avoliitossa

Sari ja Ville ovat kumppaneita. Sarilla ja Villellä on kaksi yhteistä lasta Pertti ja Piia. Sari ja Ville asuvat Sarin omistamassa asunnossa. Sari kuolee yllättäen.

Tarkastellaan mikä on Villen asema riippuen siitä, olivatko he avio- vai avoliitossa.

Avioliitossa:

Sarin lakimääräiset perilliset ovat hänen lapsensa Pertti ja Piia. Ville saa kuitenkin Sarin jäämistön jakamattomana haltuunsa. Jos Pertti tai Piia vaativat perinnön jakamista, on Villellä tästä huolimattomana oikeus pitää hallinnassaan Sarin omistamaa, heidän yhteisessä käytössään ollutta asuntoa ja sen irtaimistoa.
Ville saa asua asunnossa niin kauan kuin haluaa.

Avoliitossa:

Sarin lakimääräiset perilliset ovat hänen lapsensa Pertti ja Piia. Pertti ja Piia voivat vaatia perinnönjakoa, jolloin myös Sarin asunto siirtyy kokonaan heille.
Villellä ei ole oikeutta jäädä asumaan Sarin ja hänen yhteiseen asuntoon.

Edellä kuvatut esimerkit havainnoillistavat avoliiton ja avioliiton merkittäviä eroja perinnönjaon suhteen.

  • Avoliitossa leski ei peri mitään, vaikka puolisoilla ei olisi lapsia.
  • Avoliiton jälkeen leskellä ei myöskään ole oikeutta pitää yhteistä kotia hallinnassaan.
  • Hyvin tehdyllä testamentilla avopuoliso voidaan kuitenkin saattaa yhtä hyvään tai parempaan asemaan kuin aviopuoliso.
  • Aatos.app -palvelulla voit tehdä juuri sinun tilanteeseesi sopivan testamentin.