testamentti

Tes­ta­ment­ti ja ve­ro­tus

Tatu Mäenpää

Tietoa perintöverosta

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta tulee maksaa perintöveroa. Huolellisesti laaditulla testamentilla voidaan kuitenkin vaikuttaa perintöveron määrään huomattavasti.

Kiinteän omaisuuden kuten asuntojen tai kesäasuntojen kohdalla kannattaa harkita omaisuuden omistusoikeuden ja hallintaoikeuden jakamista eri tahoille. Hallintaoikeuden saaja ei maksa hallintaoikeudesta lainkaan perintöveroa. Omistusoikeuden saaja taas voi tehdä hallintaoikeuden arvoa vastaavan vähennyksen omaisuuden arvosta, jolloin perintöveron määrä laskee. Erikseen määritellyn hallintaoikeuden lakatessa, hallintaoikeus palautuu omistusoikeuden saaneelle ilman veroseuraamuksia.

Omaisuutta kannattaa usein myös antaa sukupolven yli suoraan esimerkiksi lapsenlapsille. Näin vältytään siltä, että omaisuudesta maksetaan perintöveroa kaksi kertaa, eli myös lasten jälkeen. Alaikäiset perinnönsaajat voivat hyödyntää 60000 euron alaikäisyysvähennystä.

Esimerkki testamentin tärkeydestä perintöveron kannalta

Testamentin tekijä A haluaa, että hänen omistamansa 300 000 euron arvoinen suvun kesäasunto menee hänen lastensa perheille.

Ilman testamenttia hänen perillisilleen tulee maksettavaksi perintöveroa 26 100 euroa. Huolellisesti tehdyn testamentin avulla perintöveroilla voidaan välttyä kokonaan.

Ilman testamenttia:

A ei ole tehnyt testamenttia ja 300 000 euron arvoinen kesäasunto menee tasan hänen kolmelle lapselleen.

Lapset maksavat kukin perintöveroa 100 000 eurosta eli 8700 euroa. Yhteensä perintöveroa tulee maksettavaksi 26100 euroa.

Testamentin kanssa:

A on tehnyt testamentin, jonka perusteella hänen lapsensa saavat päättää missä määrin he ottavat testamentin vastaan omistusoikeuksin ja missä määrin hallintaoikeuksin.

A:n lapset ottavat vastaan vain hallintaoikeudet sekä perintöveron alarajaan 20000 euroon asti omistusoikeutta. Kunkin lapsen hallintaoikeuden arvo on 33000 euroa, jotka vähennetään kesäasunnon 300 000 euron arvosta.

Perittävän omaisuuden arvosta jää jäljelle näin 141 000 euroa.

Jokaisella A:n lapsella on yksi lapsi eli lapsenlapsia on kolme. Alaikäinen voi tehdä perintöverosta 60000 euron arvoisen vähennyksen. Näin ollen kun jokainen lapsenlapsi perii 47000 euron arvosta omaisuutta ei perintöveroa tarvitse tässä tapauksessa maksaa ollenkaan.

Yhteensä perintöveroa tulee maksettavaksi 0 euroa.

  • Testamentilla voi saavuttaa huomattavia säästöjä perintöverotuksessa.
  • Aatos.app -palvelu ottaa huomioon perintöverotuksen testamenttia tehdessä ja palvelussa voit tehdä tilanteeseesi räätälöidyn testamentin.