testamentti

Tes­ta­ment­ti ne­tis­sä

Tatu Mäenpää

Testamentin tekeminen nettipalvelussa

Testamentin tekeminen hyvin ei ole kovinkaan yksinkertaista ja jotta testamentti todella palvelee tekijäänsä, on sen laatimisessa käytettävä tarpeellista huolellisuutta.

Netissä on tällä hetkellä tarjolla paljon erilaisia palveluita, joiden avulla testamentin voi laatia itse lomakkeita täyttämällä. Kaavamaiseen malliin tehty testamentti on asianmukaisten allekirjoitusten jälkeen pääsääntöisesti lain vaatimukset täyttävä ja pätevä. Nämä palvelut eivät kuitenkaan useinkaan pysty kaavamaisuutensa johdosta tarjoamaan parhaita vaihtoehtoja testamentin tekijälle, sillä testamenttaustahto sekä varallisuus ovat hyvin yksilöllisiä.

Hyvään testamenttaustapaan kuuluu testamenttaajan perillisten selvittäminen, perinnöksi jäävän omaisuuden laadun ja määrän kartoitus sekä muiden perintöä koskevien toiveiden toteuttaminen. Perinteisesti nämä tehtävät on tehnyt perintöoikeuteen erikoistunut juristi, joka on kääntänyt toiveet lain kielelle testamentin muodossa.

Aatos.app -palvelussa lakimiehen ammattitaito on saatettu jokaisen saataville teknologian avulla.

Yleisimpiä kysymyksiä

Voiko testamentin tehdä kokonaan netissä?
Testamenttiasiakirjan voi laatia kokonaan sähköisesti netissä. Kun testamentti on laadittu, tulee se tulostaa ja allekirjoittaa kahden todistajan läsnäollessa.

Täytyykö testamentti rekisteröidä tai muuten vahvistaa viranomaisella?
Ei tarvitse. Testamentti tulee päteväksi, kun se on tehty lain muotovaatimusten mukaisesti ja allekirjoitettu kahden esteettömän todistajan läsnäollessa.

Kannattaako testamentti tehdä vaikka haluaisi kaiken omaisuuden menevän lapsille?
Kyllä kannattaa. Tekemällä testamentin lapsesi voivat säästää perintöveroissa huomattavasti. He voivat esimerkiksi antaa perintöä verovapaasti eteenpäin omille lapsilleen tai ottaa osaan perinnöstä vain hallintaoikeuden. Kumpikaan edellämainituista keinoista ei ole mahdollista ilman testamenttia, jolloin perillisillä ei ole keinoja säästää perintöverotuksessa.

Miten Aatos.app eroaa muista palveluista?

Muut palvelut

  • Et tiedä lainmukaisia perillisiäsi
  • Et saa apua oikeanlaisen testamentin valintaan
  • Testamentin määräykset voivat olla pätemättömiä
  • Edellyttävät laajaa perhe-, perintö- ja vero-oikeuden tuntemusta
  • Ei asiantuntijan apua

Aatos.app

  • Palvelu kertoo lainmukaiset perillisesi ja miten perintösi jakautuu ilman testamenttia
  • Aatos.app selvittää tilanteesi sekä toiveesi perinnön suhteen aivan kuten juristi, ja ehdottaa sinulle sopivaa testamenttia
  • Aatos.app kirjoittaa testamentin määräykset puolestasi, jolloin voit olla varma niiden pätevyydestä
  • Palvelu havainnollistaa tilanteeseesi mukautuvin esimerkein miten erilaiset testamentin määräykset vaikuttavat
  • Aatos.app -lakitiimi auttaa chatin ja sähköpostin välityksellä veloituksetta