valtakirja

Val­ta­kir­ja poh­ja

Tatu Mäenpää

Valtakirjan pohja

Valmiita tulostettavia valtakirjapohjia löytyy esimerkiksi postilta ja pankeilta kuolinpesän asioiden hoitoon.

Koska valtakirjalle ei ole muotovaatimuksia, ei sen tarvitse olla valmiin pohjan mukainen. Valtakirja voi siis olla vapaamuotoinen asiakirja.

Esimerkki valtuutuksesta

Minä, XX (123456-7890), valtuutan YY:n (123456-7890) puolestani allekirjoittamaan kauppakirjan ajoneuvosta A (malli, merkki, rek:ABC-123) tiistaina 23.6.2021.


Päivämäärä ja paikka

Valtuuttajan allekirjoitus, nimenselvennys

Q&A Valtakirja

Tarvitseeko valtakirja todistajia?

Valtakirja ei tarvitse todistajia. Usein esimerkiksi yritykset käyttävät valtakirjoissa todistajia sillä se luo vaikutelman uskottavuudesta. Todistajien käyttö ei tietenkään ole kielletty.

Miten valtakirja laaditaan?

Valtakirja voi olla vapaamuotoinen eli laki ei aseta sille mitään muotovaatimuksia. Valtakirja on kuitenkin hyvä tehdä kirjallisena, jotta sen olemassaolo on helpompi todistaa. Valtakirjaan kannattaa tarkasti yksilöidä valtuuttaja ja valtuutettu henkilötunnuksella. Se on myös hyvä päivätä.

Valtakirjaan on hyvä merkitä:

  • valtuuttajan nimi ja yhteystiedot,
  • valtuutetun nimi

Mikä riittää valtakirjaksi?

Valtakirjalla ei ole muotovaatimuksia eli täysin vapaamuotoinen valtuutus riittää. Käytännössä kuitenkin esimerkiksi pankit ja posti käyttävät omaa valtakirjapohjaa ja näin ollen eivät aina kelpuuta kaikkia valtakirjoja.

Tietyillä valtakirjoilla on tarkemmat vaatimukset esimerkiksi todistajien ja rekisteröinnin suhteen. Tällainen valtakirja on esimerkiksi edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltuutuksesta voi lukea lisää tästä linkistä.

Tietyissä oikeustoimissa ei toista voi edustaa valtakirjalla. Tällaisia ovat esimerkiksi isyyden tunnustaminen ja avioituminen. Näissä oikeustoimissa henkilön tulee itse edustaa itseään henkilökohtaisesti.

Valtakirjan ei tarvitse siis olla tietynlainen ollakseen pätevä, toisin kuin esimerkiksi testamentin. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon yllä listatut asiat valtakirjan selkeyden ja todistettavuuden vuoksi.

Mitä valtakirjalla voi tehdä?

Valtakirjalla voi edustaa valtuuttajaa, eli päämiestä, kun hän on estynyt hoitamasta asioita. Valtakirjassa voi yksilöidä jonkin oikeustoimen, jota valtakirja koskee tai valtuutus voi olla yleisluontoinen eli koskea päämiehen kaikkia hoidettavia asioita.

Valtakirjalla voi esimerkiksi hoitaa kuolinpesän asioita, noutaa paketti toisen puolesta tai tehdä oikeudellisesti päteviä päätöksiä toisen puolesta.

Valtakirjalla voi hoitaa yleisesti toisen asioita tai tiettyjä määrättyjä tehtäviä. Valtakirja voi siis olla avoin tai yksilöity valtakirja.

Kun valtakirjaan on selkeästi merkitty mitä oikeustointa valtuutus koskee ja milloin valtakirja on voimassa, pienenee väärinkäytön riski. Valtuutuksen voi myös peruuttaa lain säätämällä tavalla. Tärkeintä on, että peruutus tulee valtuutetun ja oikeustoimen toisen osapuolen, esimerkiksi myyjän, tietoon.