Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nen

Vene peilityynillä järvellä
Logo_blue.png
Aatos
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Prosessi kuolemasta ilmoittamiseen eroaa hieman riippuen, missä vainaja on menehtynyt. Keräsimme tiedot yhteen paikkaan, miten prosessi etenee.

Vainajan kuolemasta ilmoitetaan eri tilanteissa hieman eri tavalla. Kun kuolemasta ilmoittaminen tehdään ohjeiden mukaisesti, kulkee tieto myös väestötietojärjestelmään, Kelaan ja työeläkeyhtiöön.

Huomioithan, että tiedonsiirrossa voi kestää hetki. Perunkirjoitus kannattaa aloittaa ajoissa, sillä virkatodistusten saamisessa seurakunnilta ja virastoista voi kestää kuukausia.

Kuolemasta ilmoittaminen viranomaisille

Kuolemasta ilmoittaminen tapahtuu eri tavoin, riippuen siitä onko henkilö kuollut kotona, sairaalassa tai ulkomailla.

Vainajan omaisten ei yleensä tarvitse ilmoittaa kuolemasta erikseen vaan usein sairaala tai hoitolaitos tekee ilmoituksen.

Kuolemasta ei myöskään tarvitse ilmoittaa hautaustoimistolle, vaan hautaustoimistoon ollaan yhteydessä vasta hautajaisten järjestämiseen liittyen.

Henkilö menehtyy sairaalassa

Jos henkilö kuolee sairaalassa tai hoitolaitoksessa, laitos tekee kuolemasta ilmoituksen. Vainajan omaisten ei siis tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

Henkilö menehtyy kotona

Jos henkilö kuolee kotonaan, soita ja ilmoita asiasta hätänumeroon 112. Lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen ja hautausluvan, ja välittää tiedon eteenpäin.

Henkilö menehtyy ulkomailla

Jos kuolema tapahtuu ulkomailla, ilmoita siitä Digi- ja väestötietovirastoon. Sieltä tieto kulkee Kelaan ja työeläkeyhtiöön.

Kuolintodistus laaditaan kolmen kuukauden kuluessa

Jokaisesta vainajasta laaditaan kuolintodistus. Kuolintodistus tarkoittaa asiakirjaa, jonka avulla osoitetaan, että kuolemansyy on selvillä ja ruumiin saa haudata tai luovuttaa lääketieteellistä käyttöä varten.

Kuolintodistuksen laatii yleensä vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri, tai joissain tapauksissa oikeuslääkäri. Sama lääkäri laatii usein myös hautausluvan, joka tarvitaan ennen kuin vainaja voidaan haudata.

Kuolintodistus tulee kirjoittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Kuolintodistus on myös tilastollinen asiakirja, joka noudattaa Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjeistusta.

Mitä asioita kuolintodistus sisältää?

Kuolintodistukseen kirjataan peruskuolemansyyksi sairaus tai vamma, joka on aloittanut kuolemaan johtaneen tapahtuman. Altistavat tekijät löytyvät puolestaan myötävaikuttaneista tekijöistä.

Välitön kuolinsyy on puolestaan sairaus tai tapahtuma, jonka peruskuolemansyy on aiheuttanut.

Lisäksi kuolintodistuksesta ilmenee kuolemanluokka.

Kuolemanluokat Suomessa

 • Tauti
 • Ammattitauti
 • Tapaturma
 • Itsemurha
 • Henkirikos
 • Lääketieteellinen hoito tai tutkimustoimenpide
 • Sota
 • Epäselvä

Lähde: Duodecim

Kenelle muille läheisten pitää ilmoittaa kuolemasta?

Läheisten tulee ilmoittaa kuolemasta muun muassa viranomaisille sekä vainajan työpaikalle.

Muista ilmoittaa vainajan kuolemasta:

 • työnantajalle
 • postiin
 • pankkiin
 • taloyhtiön isännöitsijälle
 • (vuokranantajalle)

Vainajan posti kannattaa kääntää esimerkiksi läheisen osoitteeseen. Voit tehdä muutosilmoituksen esimerkiksi muuttoilmoitus.fi-palvelussa. Saapuvan postin avulla läheiset voivat selvittää, mihin yrityksiin, yhdistyksiin tai organisaatioihin vainajalla on ollut asiakassuhde.

Lisäksi mahdolliset varatut tapaamiset, lääkäri- tai hammashoitoajat, kampaaja tai parturi, tai muut varaukset kannattaa perua. Samoin varattujen tapahtumien tai matkojen peruminen kannattaa aloittaa ja tiedustella varausmaksujen palautusta.

Jos kuolleella on voimassa oleva henkivakuutus, ilmoittakaa kuolemasta myös vakuutusyhtiöön. Muut käytännön asiat, jotka omaisten täytyy hoitaa löytyvät oheisesta muistilistasta täällä.

Muista ilmoittaa kuolemasta myös sukulaisille ja ystäville

Vainajan läheisten tehtävänä on ilmoittaa kuolemasta vainajan ystäville sekä muille sukulaisille.

Läheiset voivat yhdessä sopia, kuinka kaukaisille sukulaisille ja vainajan ystäville ilmoitetaan kuolemasta.

Kuolleen sosiaalisen median tilien sulkeminen

Sosiaalisen media palvelut, kuten Facebook ja Instagram, eivät saa automaattisesti tietoa käyttäjän kuolemasta. Siksi omaisten täytyy pyytää käyttäjätilien sulkemista, muutoin käyttäjätilit jäävät palveluihin.

Ota yhteyttä sosiaalisen median palveluihin suoraan ja pyydä käyttäjätilin sulkemista. Palvelut usein vaativat todistusta siitä, että olet vainajan lähiomainen ja käyttäjä on todella kuollut.

Facebookin ohjeissa mainitaan, että todistuksesi tarvitaan kuolintodistus, mutta ote väestötietojärjestelmistä riittää. Lisäksi voit todistaa sukulaisuussuhteen väestötietojärjestelmästä saatavalla otteella.

Monet sosiaalisen median palvelut, kuten Instagramin ja Facebookin tilit, voit joko poistaa kokonaan tai siirtää muistotilaan. Muistotilaan siirretty tili on paikka, jossa ystävät voivat jakaa yhä muistoja henkilön kuoleman jälkeen.

Sulje sosiaalisen median profiilit

Seuraavat asiakirjat kannattaa hankkia etukäteen

 • Ote väestötietojärjestelmästä
 • Kopio kuolinilmoituksesta
 • Kopio omasta henkilöllisyystodistuksesta

Huomioi, että viralliset asiakirjat sisältävät henkilötunnuksia. Peitä henkilötunnuksen loppuosa ennen kuin lähetät sen eteenpäin, jolloin voit lisätä omaa tietoturvaasi ja vähentää väärinkäytösten tapahtumista.

Mistä muusta kannattaa huolehtia heti?

Läheisen kuoleman jälkeen omaisten tulee järjestää hautajaiset ja perunkirjoitus. Perunkirjoitusta varten tarvitset virkatodistukset.

Virkatodistukset kannattaa tilata mahdollisimman pian, sillä niiden saapumisessa viranomaisilta voi kestää jopa 8 viikkoa.

Läheisen kuoleman jälkeen omaisten tulee hoitaa useita käytännön asioita. Voitte tutustua kaikkiin läheisen kuolemaan liittyviin hoidettaviin asioihin oheisesta linkistä.

Aatos hoitaa perunkirjoituksen hintaan 299 €

Voit hoitaa koko perunkirjoitusprosessin täysin sähköisesti ja etänä ilman juristin tapaamista.

Kartoitamme vainajan tietoja, jonka avulla tilaamme virkatodistukset tarvittavista virastoista ja seurakunnilta. Selvität helposti avullamme vainajan perilliset ja kuolinpesän osakkaat.

Lisäksi luot perunkirjoituksen kokonaisuudessaan Aatoksen palvelussa. Kaikki oamisuudet, perintöön ja vainajan avio-omaisuuteen liittyvät laskut tehdään automaattisesti verkkopalvelussa.

Saat tarvittaessa apua juristeiltamme sähköpostitse tai chatin kautta.

Hoida perunkirjoitus edullisesti hintaan 299 euroa.