Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen

Kesämökki pilkistää puskan takaa
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Milloin perintövero tulee maksaa? Kuinka paljon perintövero on?

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta tulee maksaa perintöveroa. Verohallinto määrää perintöverot perinnönsaajille perunkirjan perusteella.

On hyvä muistaa, että perintöverot tulee maksaa, vaikka perintöä ei olisi vielä jaettu. Tästä syystä perintö pyritään usein jakamaan nopeasti perunkirjoituksen jälkeen, jotta perintöveron voi maksaa suoraan saadusta perinnöstä.

Perunkirjoitus verottajalle 3 kuukauden kuluttua kuolemasta

Perunkirjoitus toimitetaan verottajalle kolmen kuukauden kuluttua vainajan poismenon jälkeen. Verottajalle lähetetään kopio alkuperäisestä perunkirjasta sekä perunkirjan liitteistä.

Lue lisää, miten lähetät perunkirjoituksen verottajalle. Listasta löytyy koottuna asiakirjoja, jotka pitää lähettää verottajalle sekä asiakirjoja, joita ei tarvitse lähetää.

Perintöverotuspäätös saapuu 6–12 kuukauden kuluttua

Saat perintöverotuspäätöksen noin 6–12 kuukauden kuluttua siitä, kun perukirja on toimitettu Verohallintoon.

Perintöveron voi maksaa suoraan OmaVerossa. Näet OmaVerossa myös eräpäivät ja maksutiedot.

Jos maksettavan perintöveron suuruus on yli 500 euroa, maksetaan se kahdessa osassa, jolloin saat kaksi eri eräpäivää perintöveron maksamiseen.

Ensimmäinen perintöveron eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua Verohallinnon päätöksestä. Toinen perintöveron eräpäivä kaksi kuukautta ensimmäisen maksuerän jälkeen.

Mikäli et pysty maksamaan perintöveroa ajallaan, kannattaa hakea maksujärjestelyä OmaVerossa.

Mikäli oma osuutesi perinnöstä on alle 20 000 euroa, veroa ei tarvitse maksaa.

Miten perintövero määrätään?

Perintövero määrätään perilliskohtaisesti, ei suoraan koko perinnöstä. Perintöveroluokkia on kaksi.

Ensimmäinen perintöveroluokka

  • Vainajan aviopuoliso, vanhempi, isovanhempi, isoisovanhempi, lapsi, lapsenlapsi tai lapsenlapsenlapsi.
  • Vainajan kihlakumppani, mikäli hänelle annetaan perintökaaren mukainen avustus
  • Vainajan aviopuolison lapsi, lapsenlapsi tai lapsenlapsenlapsi.
  • Vainajan avopuoliso joka on elänyt yhteistaloudessa tai jolla on yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Toinen perintöveroluokka

  • Muut sukulaiset ja vieraat

VEROLUOKKA I

Perinnön arvoVero alarajan kohdallaVeroprosentti ylimenevästä osasta
20 000 - 40 000 €100 €7 %
40 000 - 60 000 €1 500 €10 %
60 000 - 200 000 €3 500 €13 %
200 000 - 1 000 000 €21 700 €16 %
1 000 000 € -149 000 €19 %

VEROLUOKKA II

Perinnön arvoVero alarajan kohdallaVeroprosentti ylimenevästä osasta
20 000 - 40 000 €100 €19 %
40 000 - 60 000 €3 900 €25 %
60 000 - 200 000 €8 900 €29 %
200 000 - 1 000 000 €49 500 €31 %
1000 000 € -297 500 €33 %

Lähde: Verohallinto

Miten perintövero lasketaan?

Perintöveron laskeminen voi tuntua vaikealta. Verohallinnolla on myös sivuillaan perintöverolaskuri, joka antaa alustavan laskelman, kuinka paljon veroa tulee maksaa.

Alla näet esimerkkilaskelman, kuinka perintövero lasketaan sukulaisen ja ystävän tapauksessa.

Esimerkki 1: lapsen perintöveron laskeminen

Jos vainajan lapsi Anna saa 30 000 euron perinnön, maksaa hän 800 euroa perintöveroa.

Anna kuuluu ensimmäiseen perintöveroluokkaan, ja koska hänen perintönsä on alle 40 000 euroa veroprosentti on 7. Annan perintövero lasketaan siis näin:

100 + (30 000-20 000) x 0,07 = 800

Esimerkki 2: ystävän perintöveron laskeminen

Jos vainajan paras ystävä Jarno saa perintöä 30 000 euroa, maksaa hän 2 000 euroa perintöveroa.

Jarno kuuluu toiseen perintöveroluokkaan, ja koska hänen perintönsä on alle 40 000 euroa veroprosentti on 19. Jarnon perintövero lasketaan näin:

100 + (30 000 - 20 000) x 0,19 = 2 000

Muutoksenhaku perintöverotuksessa

Voit hakea perintöverotukseen muutosta, kun verotus on toimitettu. Sinun tulee kuitenkin aina maksaa verot määräaikana, vaikka olisit hakenut niihin muutosta.

Muutoksen haet OmaVerossa. Muutoksenhakuajan näet verotuspäätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Perintöverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä, jos perinnönjättäjä on kuollut vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Perintöverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 5 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä, jos perinnönjättäjä on kuollut vuonna 2016.

Esimerkki 3: Hakuajan määrittäminen

Johanna on saanut perintöä 1.3.2021. Jos Johanna haluaa tehdä oikaisuvaatimuksen, on sen oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2024.

Voiko perintöveron maksamisen välttää?

Jotta voit perillisenä välttää perintöveron tai maksaa vähemmän veroa, on vainajan täytynyt tehdä ennalta järjestelyjä.

Yksi tapa vähentää perintöveroa on hajauttaa osa omaisuudesta jo henkilön elinaikana ja siirtää omaisuutta perillisille. Usein maksettavaksi saattaa kuitenkin tulla lahjaveroa.

Myös testamentilla voi jättää veroja lähes verovapaasti. Esimerkiksi lapselle voi testamentata omaisuutta verovapaasti, jos omaisuuden arvo on alle 20 000 €.

Jos vainaja on tehnyt testamentin ja lisännyt kohdan, jonka avulla perillinen voi olla vastaanottamatta perintöä ja siirtää näin perinnön omille lapsilleen, välttävät he tällä tavalla yhden perintöveron maksamisen.

Vinkki: voit tehdä Aatoksessa testamentin, jonka avulla voit siirtää perinnön yhden sukupolven yli.