HOIDA ELÄMÄSI TÄRKEÄT MUTTA TYLSÄT ASIAT YHDESSÄ PAIKASSA

aatos.Alla officiella dokument elektroniskt


> Ta hand om de viktiga sakerna i ditt liv utan onödiga besvär

> En juridisk tjänst anpassad efter dina behov

> Gör ett konto och förvara alla dokument tryggt och säkert

> Spara upp till 90% jämfört med traditionella juridiska tjänster

Palvelun eteneminen

Citat från våra kunder

Pinja K.

Jag måste tacka för en utmärkt sida och kundbetjäning! Jag upprättade dokumentet utan problem, och var varken tvungen att kontakta en jurist eller spendera mycket pengar. Kundbetjäningen svarade genast på mina frågor och dokumentet blev klart snabbt och utan besvär.

Kari A.

Aatos juristavdelning är professionell, kvick och trevlig. Jag fick svar på alla mina frågor när jag gjorde dokumentet. Aatos är även prisvärt jämfört med andra juridiska tjänster. Jag kan starkt rekommendera dem.


Varför sköta dina juridiska ärenden via Aatos?

aatosDocument

Genast klart

Sköt dina ärenden från början till slut online

mobile

På alla apparater

Använd dig av tjänsten på vilken apparat som helst

chat

Chat-stöd

Juridisk kundbetjäning är alltid inom räckhåll

piggy

Förmånlig prissättning

Med hjälp av smart teknologi kan vi möjliggöra förmånliga priser

vault

Spara och förvara

Spara och förvara både färdiga och halvfärdiga dokument

sign

Elektronisk underskrift

Spara tid och besvär genom att skriva under dokument elektroniskt

Aatos tjänster


Säkerhet för framtiden

Säkerhet för framtiden


Juridiska dokument som tryggar din och dina närståendes situation i framtiden. Juridisk rådgivning och hjälp ingår.

Tes­ta­men­te

Skriv ett in­di­vi­du­ellt tes­ta­men­te el­ler ett tes­ta­men­te med din part­ner. Ge­nom ett tes­ta­men­te kan du själv på­ver­ka arvs­ord­ning­en.

Kommer snart!

Fram­tids­full­makt

Utse själv vem som skö­ter dina per­son­li­ga och eko­no­mis­ka ären­den när du inte läng­re kan göra det själv.

Kommer snart!

Aatos Sign

Elektronisk underskrift


Skriv enkelt under dina dokument elektroniskt med hjälp av Aatos Sign-tjänsten.

Aa­tos Sign

Elektro­nisk un­der­skrift på alla hand­ling­ar.

Kommer snart!

Arv

Arv


Förrätta en bouppteckningshandling och arvskifteshandling digitalt via Aatos. Det är lätt och enkelt när de upprättas elektroniskt i ett digitalt forum.

Boupp­teck­ning

Upp­rät­ta hand­ling­en elektro­niskt.

Kommer snart!

Arv­skif­te

Arv­skif­tes­hand­ling­en görs smi­digt och lätt hos Aa­tos.

Kommer snart!

Äktenskap

Äktenskap och samboförhållande


Genom att upprätta juridiska dokument via Aatos kan ni undvika gräl vid en eventuell separation i framtiden.

Äk­ten­skaps­för­ord

Gör ett äk­ten­skaps­för­ord för er si­tu­a­tion en­kelt on­li­ne.

Kommer snart!

Sam­bo­av­tal

Upp­rät­ta ett sam­bo­av­tal för att und­vi­ka sam­bo­la­gens bo­del­nings­reg­ler.

Kommer snart!


Miten Aatos toimii?

1. KIRJAUDU JA SYÖTÄ TIEDOT

Kirjaudu sisään ja syötä omat tietosi. Aloittaessasi uuden asian hoitamisen tietosi täyttyvät automaattisesti.

2. HOIDA ASIASI VASTAAMALLA KYSYMYKSIIN

Aatos luo oikeudelliset prosessit ja asiakirjat puolestasi esittämällä selkeitä kysymyksiä tilanteestasi ja toiveistasi. Aatos ymmärtää tilanteesi ja suosittelee vallitsevan lainsäädännön perusteella parhaimpia ratkaisuja. Tarvittavat asiakirjat kysymysten ja suositusten perusteella eikä sinun tarvitse kirjoittaa sisältöä itse. Voit siksi olla varma niiden pätevyydestä.

3. ALLEKIRJOITA JA SÄILYTÄ

Voit säilyttää keskeneräiset prosessit ja valmiit asiakirjat turvallisesti Oma Aatos -tililläsi. Voit hyödyntää sähköisiä allekirjoituksia aina kun se on lain mukaan mahdollista. Esimerkiksi valtakirjojen teko on helppoa ja allekirjoitukset voi kerätä puhelimen ruudulla allekirjoittamalla.