Artiklar


äk­ten­skap

5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra dig och var­för äk­ten­skaps­för­ord är lös­ning­en

Bo­del­ning vid döds­fall för gif­ta ma­kar

Hur din ma­kes skul­der på­ver­kar dig

Hur ni re­gi­stre­rar äk­ten­skaps­för­or­det

Skill­nad på tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord

boupp­teck­ning

Boupp­teck­ning

För­säk­ring med för­månsta­gar­för­ord­nan­de

Skat­te­ver­ket boupp­teck­ning

fram­tids­full­makt

Be­hö­ver du en fram­tids­full­makt?

Fram­tids­full­makt - gra­tis mall och ex­em­pel

Fram­tids­kon­trakt - vad är det?

Vem kan hjäl­pa dig om du blir sjuk?

gå­vobrev

Allt om gå­vobrev 2022

sam­bo

Be­hö­ver ni ett sam­bo­av­tal?

Kan min sam­bo få rätt till min bo­stads­rätt?

Sam­bo: vad sä­ger sam­bo­la­gen om bo­del­ning?

Sam­bo­av­tal - gra­tis mall och ex­em­pel

Sam­bo­av­tal: vad in­ne­bär sam­bo­la­gen?

skils­mäs­sa

Allt om skils­mäs­sa

An­sö­kan om skils­mäs­sa - hur går det till?

Bo­del­ning vid skils­mäs­sa

Byta ef­ter­namn ef­ter skils­mäs­san

Rätt att um­gås med sitt barn ef­ter skils­mäs­sa

skul­debrev

Allt om skul­debrev 2022

Skul­debrev gra­tis mall

Vad är en re­vers?

tes­ta­men­te

Allt fler skri­ver tes­ta­men­ten. Här är vad de skri­ver!

Allt om be­vitt­ning av tes­ta­men­te

Barns rätt till lag­lott

Ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­te

Namn från gula si­dor­na, en resa till vän­ner­na och 5 and­ra fi­nur­li­ga tes­ta­men­ten