Artiklar


äk­ten­skap

5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra dig och var­för äk­ten­skaps­för­ord är lös­ning­en

Bo­del­ning vid döds­fall för gif­ta ma­kar

Bo­del­ning vid skils­mäs­sa

Om den ena ma­ken är skuld­satt

Skill­nad på tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord

boupp­teck­ning

Boupp­teck­ning

För­säk­ring med för­månsta­gar­för­ord­nan­de

Skat­te­ver­ket boupp­teck­ning

fram­tids­full­makt

Be­hö­ver du en fram­tids­full­makt?

Fram­tids­full­makt mall

Fram­tids­kon­trakt - vad är det?

Vem kan hjäl­pa dig om du blir sjuk?

sam­bo

Be­hö­ver ni ett sam­bo­av­tal?

Kan min sam­bo få rätt till min bo­stads­rätt?

Sam­bo: vad sä­ger sam­bo­la­gen om bo­del­ning?

Sam­bo­av­tal mall

Sam­bo­av­tal: vad in­ne­bär sam­bo­la­gen?

tes­ta­men­te

Allt om be­vitt­ning av tes­ta­men­te

Barns rätt till lag­lott

Tes­ta­men­te - gra­tis mall

Tes­ta­men­te för sam­bor

Tryg­ga den ef­ter­le­van­de ma­kens ställ­ning vid döds­fall