äktenskap

Äk­ten­skaps­för­ord pris

Sophie Suvanto

Vad kostar ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord hos en jurist, gratis mall eller juridisk onlinetjänst?

Ett äktenskapsförord måste inte skrivas hos en jurist eller advokat specialiserad på familjerätt. Det finns många andra alternativ. Makar kan välja att skriva det själv, utgå från en mall de hittat på internet eller med hjälp av en juridisk online tjänst.

Det viktigaste att komma ihåg är att äktenskapsförord måste uppfylla vissa formella krav för att det ska vara giltigt. Men bara för att äktenskapsförordet är juridiskt korrekt behöver det inte vara utmärkt och passar just er.

Traditionellt har makar tvingats boka in ett möte med en jurist eller advokat, fysiskt besökt ett kontor och där tillsammans har de skrivit äktenskapsförordet. Detta är inte endast onödigt besvärligt, det leder även till onödiga kostnader.

En gratis mall är det billigaste alternativet. Om makarna skriver äktenskapsförordet noggrant i enlighet med mallens anvisningar, är förordet juridiskt korrekt om makarna använt sig av en pålitlig mall. Även Aatos har ett gratis exempel.

Tyvärr motsvarar en mall sällan det som makarna förväntar sig och det kan vara svårt att skriva förordet själv om man inte är säker på vilka villkor som kan tas med och vilken effekt de får. Även om en gratis mall kan vara den billigaste lösningen i stunden, kan det få en verkan ingendera av makarna avsett.

Hos Aatos är det möjligt att upprätta äktenskapsförord online, utan att fysiskt besöka en jurist. Äktenskapsförordet är professionellt och anpassat särskilt efter varje par. Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten varje pars situation och sedan upprättas ett förord som både är juridiskt korrekt men som dessutom innehåller exakt den typ av villkor som makarna önskar.

Genom att utnyttja teknologi är det möjligt att erbjuda ett billigt förord, men som innehåller villkor utformade av jurister. Du kan därmed vara säker på att det är anpassat för er och dessutom behöver du inte betala onödiga kronor bara för att besöka en advokatbyrå.

Vad ett äktenskapsförord kostar

Hos Aatos kostar det alltid 850 kronor att göra ett äktenskapsförord. I priset ingår juridisk hjälp av våra jurister. Det är även möjligt att prova gratis, ni bestämmer först i sista skedet om ni vill köpa det eller inte.

Priset för ett äktenskapsförord varierar, men nedan följer ett axplock som stämmer överens med vad ett äktenskapsförord vanligen kostar.

Äktenskapsförord med en jurist 1: 3999 kronor

Äktenskapsförord med en jurist 2: 1980 kronor

Äktenskapsförord med en jurist 3: 1490 kronor

Äktenskapsförord med en jurist 4: från 4490 kronor

Äktenskapsförord med en jurist 5: från 5000 kronor

Äktenskapsförord med en jurist 6: från 2800 kronor

Online 1: 899 kronor

Online 2: 1695 kronor

Online 3: 1295 kronor

Mall 1: 495 kronor

Mall 2: 595 kronor

Om ni skriver äktenskapsförordet själv:

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt och i enlighet med lagen måste det

- dateras
- skrivas under av båda makarna
- registreras hos Skatteverket

Skicka äktenskapsordet i original till Skatteverket, ni får det tillbaka när det har registrerats. Skatteverket tar en registreringsavgift på 275 kronor i samband med registreringen. Sätt in summan på Skatteverkets bankgiro 227-5782 och ange era personnummer som referens.