äktenskap

Äk­ten­skaps­för­ord skuld­satt make

Sophie Suvanto

Vid vigseln blir makarnas egendom giftorättsgods, det innebär att vid en skilsmässa delas makarnas egendom lika mellan dem. Detta oberoende vem som köpt egendomen eller fått egendomen i arv eller gåva ska värdet delas på hälften.

I ett äktenskapsförord är det möjligt att skriva att egendomen inte ska delas lika mellan makarna. Egendomen blir då enskild egendom och den make som äger egendomen behåller den vid en skilsmässa.

I äktenskapsförordet är det möjligt att ange att all egendom är enskild egendom eller att endast viss egendom är enskild. Många makar väljer att göra all egendom eller åtminstone företag, arv och fritidshus till enskild egendom.

Exempel: Jesper och Jonathan har inte ett äktenskapsförord. Jesper har en sommarstuga som är värt 4 000 000 kronor, men ingen annan egendom. Jonathan har 200 000 kronor. När de skiljer sig ska de dela lika på 4 200 000 kronor, de har båda rätt till hälften vilket är 2 100 000 kronor var. Jesper måste troligen sälja sin stuga för att kunna betala hälften av stugans värde till Jonathan.

Om en make är skuldsatt delar makarna lika på den andra makens egendom

Det är speciellt problematiskt att all egendom delas på hälften om den ena maken är skuldsatt. Om den ena maken inte har någon egendom delar makarna trots det på den andra makens egendom.

Tänk dig att makarna Johanna och Lars bestämmer sig för att ansöka om skilsmässa. Johanna har egendom som är värd ca 50 000 kronor men hon har en skuld på 100 000 kronor. Lars har egendom för 100 000 kronor. De har inte ett äktenskapsförord.

Deras egendom räknas först ihop och delas sedan på hälften. Eftersom Johanna har mera skulder än tillgångar är hennes tillgångar 0 kronor. Lars tillgångar på 100 000 delas därför på hälften mellan dem och Lars är tvungen att betala 50 000 kronor till Johanna.

Om Johanna och Lars hade haft ett äktenskapsförord där all egendom är enskild egendom hade Lars behållit hela sin egendom.

Äktenskapsförord och utmätning av egendom

Ett äktenskapsförord är därmed extremt viktigt vid en skilsmässa om den ena maken är skuldsatt. Ett äktenskapsförord skyddar dock inte mot utmätning av kronofogden. Ett äktenskapsförord anger endast hur makarnas egendom ska delas vid en skilsmässa inte vem som äger vilken egendom.

Den skuldsatte maken anses vara ägare till de saker som finns i den gemensamma bostaden. Den make som inte är skuldsatt kan endast säkerställa att dennes egendom inte utmäts genom att bevisa att egendomen tillhör denne, t.ex. genom att visa inköpskvitto och kontoutdrag. Pengar som finns på ett bankkonto utmäts inte.

Äktenskapsförord och skuldebrev

Det finns även situationer där endast den ena maken står på lån för gemensam bostad t.ex. på grund av betalningsanmärkningar. Under äktenskapet är detta sällen ett problem, det kan dock bli besvärligt vid en skilsmässa när den make som står på lånet vill att den andre maken betalar sin andel.

Makarna borde genast från början skriva ett skuldebrev. I skuldebrevet skriver makarna att de ska dela hälften på lånet. Ett skuldebrevet är ett bevis på att båda ansvarar för lånet både under och efter äktenskapet. Dessutom är det mycket lättare att bevisa att makarna bestämt sig för att dela på lånet om det finns en skriftlig överenskommelse.

Skriv ett äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan skrivas före eller efter vigseln. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt och i enlighet med lagen måste det

Ett äktenskapsförord behöver inte bevittnas, men ni kan frivilligt välja att ha vittnen.

Äktenskapsförord hos Aatos

Hos Aatos kan ni enkelt upprätta ett äktenskapsförord online till ett fast pris. Ni kan när som helst fråga frågor och får direkt hjälp av vårt juridiska team.

Eftersom ett äktenskapsförord är bindande och endast kan upphävas och ändras genom att ni gör ett nytt. Om ni från början reder ut era önskemål kan ni på 10 minuter upprätta ett äktenkspaföord som passar just er unika familj och situation.