äktenskap

Änd­ra äk­ten­skaps­för­ord

Sophie Suvanto

Ändra äktenskapsförord

Om makar vill göra ändringar i ett äktenskapsförord måste de skriva ett nytt äktenskapsförord och registrera det hos skatteverket. Det ska även vara daterat och underskrivet. På så sätt upphör det tidigare äktenskapsförordet att vara i kraft.

Det räcker alltså inte med att förstöra äktenskapsförordet, utan ett nytt måste registreras. En ändring kan endast göras om båda makarna samtycker till det. Om makarna inte samtycker fortsätter det registrerade äktenskapsförordet att vara gällande.